Laboratorní hlasatel: Konzervace záušnic z Ivančic

10. 06. 2019 –  Lenka Kosová, Gabriela Ondříková

V dubnu 2019 náš kolega Pavel Staněk ukončil výzkum na Palackého náměstí v Ivančicích a na našem zápisníčku o tomto výzkumu napsal příspěvek. K nám do laboratoře doputovaly nálezy z této akce, které naši kolegové archeologové našli v terénu.
Chtěli bychom vás seznámit s postupem konzervace některých z nich, a to konkrétně tří záušnic. Všechny zmiňované záušnice byly pokryty zelenošedými korozními produkty. Z počátku nebylo poznat, o jaký typ kovu se jedná. Konzervace tedy byla započata jemným mechanickým čištěním pomocí kartáčků, dřevěných špejlí a gumy. Po chvíli čištění se začal objevovat původní materiál a k našemu překvapení se na dvou záušnicích objevil stříbrný kov, zatímco na třetí se objevila bronzová patina. Byly tedy zvoleny rozdílné způsoby čištění.
Bronzovou záušnici jsme obrousili jemnou abrazivní gumou upnutu v brusce. Následně jsme lokálně pod mikroskopem přečistili silnější nánosy koroze skalpelem. Nakonec jsme celou záušnici přeleštili gumou a zahájili desalinaci.
Stříbrné záušnice jsme čistili ponorem v lázni alkalické Rochelské soli, při kterém jsme si pomáhali dřevěnou špejlí, abychom narušili korozní produkty. Po částečném rozvolnění korozních produktů jsme artefakty z lázně vyjmuli a v ultrazvuku vyplavili zbytky chemikálií. Následovalo lokální čištění pomocí elektrolýzy, při které se zbytky zarputilých korozních produktů uvolnily. Dočištění probíhalo pomocí plavené křídy a čpavku s následným vyplavením v ultrazvuku a zahájením desalinace.
Konzervace záušnic byla pro nás výzvou. Díky šetrnému a nedestruktivnímu způsobu čištění se nám podařilo zachovat stopy po původních výrobních procesech.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.