Rotunda Nanebevzetí P. Marie v Plavči

09. 06. 2019 – David Merta

Tato rotunda byla asi postavena po začátku 13. století, kdy je poprvé zmiňována k roku 1234.. Podle jiných však měla být postavena možná již sto let dříve.. Postavena zřejmě byla při někdejší tvrzi nebo spíš blatném hradě u řeky Jevišovky. V roce 1487 byl do její lucerny, kde byla zvonice instalován nový zvon. Kaple sloužila až do konce husitských válek jako soukromá kaple pro obyvatele tvrze, veřejnosti byla zpřístupněna až později. Rozšířena byla v 15. století o gotickou předsíň a o oratoř, dále pak byla rozšířena v roce 1868 majitelem panství Josefem Widmannem, kdy byla přistavěna rodinná hrobka. Poslední pohřbený člen tohoto rodu byl do hrobky pohřben v roce 1945…Otázkou tak zůstává doba založení rotundy a podoba původního sídla majitelů. Víme jen, že zámek stojí na mírném hřbítku a pozůstatky opevnění snad lze vidět na západě a jihu od něho, kde by se opíralo celkem logicky o vodoteč Jevišovky.Kořeny stromů v parku jsou nezvykle vysoko, takže zde je zřejmě skalní podloží.Archeologický výzkum by mohl vyřešita)stáříb)rozlohu původního areáluc)rozlohu vrcholně středověkého areálud)složení fortifikacíe)atd.Archeologický výzkum by se prostě hodil. Ne, že by vyřešil všechny naše otázky, ale…Text jsem částečně opsal z Wikipedie, která je mnohými zatracována, ale doba se změnila. Doufám…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.