Barvírna na ulici Dornych v Brně

06. 06. 2019 – Antal Robert- Bučo Michal – Zbranek Hynek

Na počátku dubna letošního roku jsme prováděli dohled nad rekonstrukcí parovodu na ulici Dornych vedle domu č.p. 33. V zeleném pásu mezi vozovkou a Ponávkou (těsně za místem historického soutoku Svrateckého náhonu s Ponávkou) se nám podařilo, byť na řezu, zachytit barvírenské provozy dochované hned pod dnešním povrchem, a které zde fungovaly minimálně od poloviny 19. století do roku 1906.Jednalo se dva provozy, kdy první z nich (západní) sloužil patrně na tzv. pomalé barvení (kypové), kdy se kádě s barvenými látkami zahřívaly na max. 50°C. Dokladem jsou dva cihlové bloky, do kterých byly shora vsazeny kádě (zachyceno na jižním profilu) a horký vzduch byl pod kádě přiváděn pomocí cihlového kanálku od topeniště (zachyceno na severním profilu). Bohužel vlastní kanálek byl zničen při bagrování.

Druhým provozem (východním) byl systém čtyř mohutných cihlových bloků, na které byly shora opět nasazeny kádě, avšak topeniště se nacházelo přímo pod káděmi a obsluhovány byly z centrální chodby. Vše bylo zachyceno na severním profilu. Chodba byla bohužel částečně zničena, vede jí nový parovod.Majitelem barvírny byl od 50. let 19. století Wilelm Vinzenz Springer, který předtím působil jako vedoucí barvírny firmy M. L. Biedermann et Comp. v Telči, a poté působil jako krásnobarvíř v Brně na Cejlu, Radlase a na Křenové. Roku 1847 se oženil Marií Antonií, dcerou Wenzla Schwaba majitele barvírny na ulici Křenová, kterou jsme vykopali v loňském roce.

Následně roku 1892 přebírá barvírnu na Dornychu jeho syn Gustav, který byl také krásnobarvíř. Předmětem podnikání bylo barvení ovčí vlny. Živnosti se vzdal roku 1906 a k tomuto roku barvírna pravděpodobně zaniká.

Otázkou zůstává, zda barvírna vznikla až po polovině 19. století a založil ji Springer, nebo zde existovala již dříve, k tomu nám své snad řeknou archivní prameny.

Společně s nálezy barvíren na ulici Křenová a v areálu bývalé Vlněny se nám během posledního půl roku podařilo v Brně odkrýt tři barvírny, které měly dohromady šest provozů.

Na závěr lze konstatovat, že v místě nálezu barvírny na ulici Dornych je v budoucnu unikátní příležitost odkrytí dochovaného provozu s bloky pro usazení kádí na barvení i patrně s podlahami přízemí. Nezbývá než doufat že se v budoucnu podaří kompletní odkryv takto dochované stavby.

Letecké foto s lokalizací barvírny

Dornych v roce 1868

Pohled na výkop parovodu s barvírnami od ulice Zvonařka/od Lidlu

Pohled na bloky pro pomalé (kypové) barvení

Pohled na bloky pro pomalé (kypové) barvení

U dna výkopu - zbytek kanálku, který přiváděl teplo do kypových bloků

Kanálek patrně na přívod tepla do bloku

Pohled na cihlové bloky pro tradiční barvení

Celkový pohled na cihelné bloky

Jeden z bloků, viditelné náběhy v horní části na usazení kádí

Jeden z bloků, viditelné náběhy v horní části na usazení kádí

Pohled na barvírenské bloky

Pohled od místa na plochu po zasypání


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.