Městská parcela v Uherském Brodě – závěr výzkumu

03. 06. 2019 – Jakub Šimík

O výzkumu parcely při Masarykově náměstí v Uherském Brodu jsme informovali již několikrát. S koncem zimy přišel i konec našeho zběsilého závodu s časem. Situace na parcele byla totiž poněkud objemnější, než jsme původně předpokládali. Poměrně malá plocha nakonec ukrývala množství zajímavých situací, mezi kterými nechyběly suterény domů, kamenné sklepy a loch. 

Času bylo málo, práce moc a únorové počasí nám také zrovna nepomáhalo. Terénní práce se tak neobešly bez četné pomoci kolegů nejenom z Brna, ale i z Archaii Olomouc. I přes obdivuhodné nasazení všech zúčastněných jsem se nemohl zbavit dojmu, že s přibližujícím se koncem výzkumu objevujeme stále víc a víc zajímavých situací. Ostatně posuďte sami na následujících řádcích a zejména na fotografiích.

Jedním z takových případů byl i suterén domu předběžně datovaný do 1. poloviny 14. století. Dřevohliněný dům shořel a jeho trosky pohřbily na podlaze suterénu množství keramických nádob, zuhelnatělé obilí a takzvané lotové závaží. Ačkoliv se zdá, že část zasypaného suterénu byla po požáru prohledána, až na podlahu suterénu se zřejmě nikomu kopat nechtělo a nám se díky tomu zachovala téměř neporušená situace.

Lotové závaží bylo vyrobeno z barevného kovu a má podobu miniaturní mističky. Šlo totiž o součást soupravy, kdy do většího závaží se vždy usadí závaží menší a tak jsou všechna uložena do sebe, přičemž největší závaží je navíc opatřeno víčkem. Prakticky se tak jedná o takové kovové matrjošky pro obchodníky. Nejčastěji se v našem prostředí tyto závaží objevují ve 2. poloviny 13. století a na počátku století následujícího.

V posledních dnech výzkumu jsme odkryli obvodovou zeď kamenného sklepu, který přisedal ke sklepu, o kterém jsme zde referovali na konci listopadu. Oba sklepy byly s největší pravděpodobností postaveny současně na přelomu 15. a 16. století. V té době byl totiž na této parcele budován první kamenný dům. Existenci druhého sklepu předvídal kolega Kolařík už na podzim minulého roku, když jsme dokumentovali tehdy ještě stojící první sklep. Obvodové zdi menšího sklepu byly však ukryty v kontrolních profilech, po kterých jsme po dobu sedmi týdnů neúnavně jezdili s kolečky.

Literatura:
DOLEŽEL, J. 2008: Středověká miskovitá (lotová) závaží v českých a moravských nálezech, Přehled výzkumů 49.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.