Odkrytý středověký příkop a barokní bastion v Jihlavě

31. 05. 2019 – Jakub Těsnohlídek, Petr Duffek, Martina Maršíčková, Šimon Kochan

Doprava se rychle zakusuje do infrastruktury většiny našich měst a Jihlava není výjimkou. Při rozšiřování ulice Na Hradbách jsme měli v uplynulých týdnech mimořádnou příležitost zdokumentovat řez barokním bastionem, který byl součástí jihlavské městské pevnosti. Jeho jižní část byla sledována již před 12 lety při stavbě nákupního centra City Park. Severní část bastionu byla v minulosti výrazně narušena výstavbou silnice v ulici Hradební, která se dnes opětovně rozšiřuje. Tentokrát jsme měli možnost podrobněji prostudovat celé těleso náspu, včetně technologie hutnění a sklonu původního podloží. Při výzkumu jsme prozatím získali množství raně novověké keramiky, zvířecích kostí a také olověných projektilů palných zbraní. Díky ochotě investora i stavební firmy jsme také nakonec mohli provést drobnou sondáž přímo u paty středověké parkánové hradby. Výkop odhalil dno hradebního příkopu ze 13. století. I přes skromné množství nálezů byla situace velmi zajímavá a uvítali jsme možnost odebrat ze dna přírodní vzorky na archeobotanickou analýzu. Ta nám v budoucnu přinese poznatky o podobě vegetace v okolí ve středověku.

P.S.: za fotky z dronu děkujeme našemu kolegovi arch. Vráťovi Zikovi, který šel právě kolem…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.