Castrum Bene

28. 05. 2019 – Miroslav Dejmal - Róbert Antal

Minulý týden jsme se od úterý do soboty zúčastnili mezinárodní „hradologické“ konference Castrum Bene. Tématem šestnáctého ročníku byly Hrady a ekonomika a konference se konala v Kutině v severovýchodním Chorvatsku. Celkem jsme vyslechli 34 referátů z devíti zemí (Česká republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Švýcarsko a Chorvatsko). Během konference jsme navštívili i osm místních hradů. Co se týče obsahu samotných příspěvků, je potřeba hlavně vystihnout opravdu mezinárodní charakter konference, kdy je možné srovnávat jak mezi jednotlivými hrady a jejich vývojem, tak v přístupu k jejich zkoumání. Konference tedy byla i dobrou bilancí stavu středoevropské kastelologie. Pro našince bylo trochu zarážející, že všechny okolní země, a to i ty mnohem chudší než ČR, stále provádí mnoho zjišťovacích výzkumů. Nejde o žádné divoké kopání, ale o poctivě provedené a publikované sondy v rámci málo poznaných lokalit. Jen z lítostí jsme záviděli. Dobře provedený a zpracovaný výzkum žádná nedestruktivní dokumentace nenahradí. Vědecky motivovaných výzkumů hradů je u nás minimálně, asi ze strachu abychom neskončili jako předešlá generace, která výzkumy nedotáhla do konce. Či je tomu tak kvůli maltské úmluvě, která ovšem platí i ve výše zmíněných státech. Myslím si, že žádná část archeologie se neobejde při řešení klíčových otázek bez badatelských výzkumů. Něco prostě záchranné výzkumy a nedestruktivní archeologie nevyřeší. Ovšem zpátky ke konferenci. Mimo referáty jsme navštívili i okolí a hornaté části severovýchodního Chorvatska nás učarovaly jak přírodou, tak místními hrady. Stejně tak kraj okolo města Karlovac, kde jsme také zhlédli několik hradů. Zvláště nás zde učaroval jinak nepřístupný hrad Rybnik, který svým stavem přímo vybízel každého, kterému je alespoň trochu blízká historie staveb. Musíme tedy velice poděkovat komitétu konference, že nás pozval. Opět jsme si dost rozšířili obzory a snad zúročíme i navázané kontakty. Poděkovat musíme také organizátorům za pohostinnost, která zdaleka překračovala to, na co jsme u nás na konferencích zvyklí. Pokud budeme opět pozvání, za dva roky se zúčastníme rádi zase, tentokráte v Čechách.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.