Skromná archeologie doprovázející opravu kostela kláštera cisterciaček Porta coeli

21. 05. 2019 – Pavel Staněk - Marek Peška

Cisterciácké opatství „Brána nebeská“ je jednou nejvýznamnějších památek rané gotiky na Moravě. Přestože jsme v jeho areálu prováděli v minulosti již několik akcí, překvapivě nebyla žádná z nich na zápisníčku ani na fejsbuku zmíněna. Opatství založila v roce 1230 česká královna Konstancie Uherská po smrti svého manžela krále Přemysla Otakara I. K založení si vybrala krásné místo v blízkosti Tišnova v hornatém území horní Svratky. Kostel a přilehlá křížová chodba jsou dodnes centrem zájmu návštěvníků (všem doporučuji ke shlédnutí!). Dosud se naše výzkumy nedotkly kostela a je to tak naše první příležitost. V rámci jeho kompletní rekonstrukce díky fondu IROP byl částečně snížen prostor za presbytářem, ve kterém jsme měli možnost dokumentovat rozsáhlé úseky barokní dlažby a brzy zde bude postaveno lešení. Opěrné pilíře „utopené“ v násypech naznačují, že se původní terén nachází mnohem hlouběji a sondami ho časem ověříme. Jinak se také podařilo odkrýt torza barokních zdí a zachytit několik raně novověkých hrobů s přilehlého hřbitova. Spolu se staršími výzkumy je to další kamínek do mozaiky, která nám postupně skládá stavební vývoj opatství v minulých staletích. Třeba o tom někdy souhrnně napíšeme a zahrneme i ty starší výzkumy, které dříve prováděli archeologové Okresního muzea Brno venkov, Moravského zemského muzea, nebo Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Klášter jsme nakonec vyfotili i dronem a s výsledkem jsme nadmíru spokojeni.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.