návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Právě jsme vydali… Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550 (I.-III.)

čtvrtek  2. 5. 2019 – Lenka Sedláčková – skrýt článek

Rádi bychom Vám představili čerstvě vydanou knihu o středověkém skle v Brně a na Moravě z pera kolegyně PhDr. Hedviky Sedláčkové, CSc.

Kniha sestávající ze tří částí představuje zcela ojedinělý počin na poli bádání o středověkém skle na Moravě a nebojíme se tvrdit, že i ve střední Evropě.
První svazek je věnován vyhodnocení nálezů skla v rámci jednotlivých historických období (sklo za Přemyslovců, Lucemburků, atd.). Součástí vyhodnocení jsou i chemické analýzy a zasazení skla a sklářství do historického rámce. Druhý díl je katalogem nálezů, který zahrnuje více jak tři tisíce exemplářů skleněných nádob. Součástí katalogu je i zhodnocení jednotlivých tvarů skla.Oba díly jsou vybaveny bohatou kresebnou i fotografickou dokumentací.Přílohu II. dílu tvoří CD s Katalogem objektů (III. díl) zahrnující více jak 300 objektů se sklem, tedy nálezové okolnosti jednotlivých předmětů.

Kniha je určena především odborné veřejnosti z řad archeologů a historiků umění, ale určitě nalezne své příznivce i mimo tyto obory.

Kniha je v anglickém jazyce s českým resumé za každou kapitolou. Kniha vyšla s podporou Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume I.
Assessment of Finds

235 stran
Brno 2018
500 ks
ISBN 978-80-907322-1-6
ISBN 978-80-7101-181-1

Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume II.
Catalogue of Glass

491 stran
Brno 2019
500 ks
ISBN 978-80-907322-2-3
ISBN 978-80-7101-185-9
+ CD Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume III.
Catalogue of Features

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english