Archeologický výzkum v prostoru ulice Kobližné v Brně ...

06. 06. 2007 – David Merta

Dochované archeologické terény v ulici Kobližné dokládají složitější vývoj než je tomu ve vnitřním Brně obvyklé. Týká se to především změny reliéfu předlokačního terénu, který v těchto místech úzce souvisel se zvodnělou terénní depresí archeologicky a geologicky velmi dobře doloženou v severní části Náměstí Svobody.V současnosti asi nejzajímavější nálezy představují pozůstatky keramického vodovodního potrubí z pozdního středověku nebo raného novověku, které jsou nacházeny bohužel zatím jen v druhotných polohách. Vlastní roury jsou poměrně krátké, a to zjevně z hlediska technických možností daných jejich vytočením na hrnčířském kruhu. Po té byly spojeny do dvojic a následně vypáleny.Snad se k naší radosti podaří tento vodovod alespoň místně zachytit „in situ“. Vodovod zřejmě náleží stavbě, která byla zachycena výzkumem při rekonstrukci Náměstí svobody v prostoru kašny.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.