Na Masarykově náměstí 47 v Jihlavě není jen skvělé knihkupectví…

29. 01. 2019 – Marek Peška

Již od předloňska máme možnost sledovat přípravné projektové práce a úpravy jednoho z výjimečných jihlavských domů na Masarykově náměstí. Z venku vypadá jako hezká renesanční stavba, ale jeho interiér byl nevratně poškozen v závěru normalizace velmi necitlivou rekonstrukcí realizovanou tehdejší betonářskou lobby. Poměrně nedávno se dostal do soukromých rukou osvíceného investora, který chce alespoň částečně napravit napáchané škody. Člověk si může jen povzdechnout při vědomí, že majitel získal vzdělání ve Švýcarsku a vidí trochu i za okraj našeho malého českého rybníka. Kdyby takových bylo víc! Dům má gotické jádro, ale jeho nejvýznamnější stavební fáze spadá do renesance. Z tohoto období jsou i okna a spodní část rohového arkýře. Při své návštěvě Jihlavy se zde v roce 1527 ubytoval i český král Ferdinand I. V 16. století měl dům pouze dvě patra, třetí bylo přidáno v baroku a současně s ním byl i nadstaven rohový arkýř. Dnes jsou postupně adaptovány gotické sklepy, při jejichž snižování probíhá od podzimu drobný archeologický výzkum. Krom odhalených zbytků nejstaršího dřevěného domu ze 13. století, středověkých odvodňovacích kanálů, byl pod podlahou učiněn i nález souboru drobných mincí z 16. století. Po očištění zdí byl samozřejmě upřesněn také stavební vývoj domu. Majitele náš výzkum nikterak neomezil a zjištění jsou opravdu výjimečná. Co z toho plyne? Nebojte se archeologů, nezdrží vás a ještě vám o vašem domě lecos zajímavého řeknou. A to i tam kde byste to sami nečekali!

Pro ty co zajímá podrobnější průzkum domu: Není zcela jasné, zda se původně nejednalo o dvě parcely. Odpověď může přinést jen archeologie. Dům měl původně velkou gotickou komoru při ulici Matky Boží, ke které nejspíše přiléhala nějaká dřevohliněné stavba. Po nahrazení této stavby středověkými sklepy ve směru k náměstí, zde bylo i loubí. Zásadní přestavba proběhla v 15. století, kdy zaniklo loubí a dům byl rozšířen až po dnešní uliční čáru, je však otázkou zda v celém půdorysu. Po polovině 16. století vzniká renesanční stavba se dvěma patry a nárožním arkýřem. Klenby síní a komor jsou dochovány ve všech třech podlažích. Renesančně gotický portál je dodnes přístupný v knihkupectví. Další byl i ve druhém patře, ale byl vybourán při necitlivé adaptaci v závěru 80. let. V baroku byl dům nadstaven o třetí patro stejně jako arkýř. Poslední změnou byla výstavba podkroví kolem roku 1990.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.