Novembrové exkurzie na Křenové a Vlněně...

29. 11. 2018 – Michal Bučo, Róbert Antal

November sa na Křenovej ulici niesol v znamení mnohých návštev, za zmienku však stojí hlavne blok dvoch exkurzií a jednej prednášky. Tieto sme pripravili spolu s Technickým múzeom v Brne, rád by som im preto poďakoval za príjemnú a úspešnú spoluprácu. Akcia sa zamerala prevažne na industriálne Brno, pozrieť ste sa tak mohli na areál bývalej Vlněnej a súkromnú farbiareň na Křenovej ulici, popri tom sme sa však venovali aj stredovekým dreveným konštrukciám v blízkosti Ponávky. Prvá exkurzia sa uskutočnila 10.11.2018, príjemné počasie umožnilo si prehliadky náležite užiť. Poskromnejšia účasť na nadväzujúcej prednáške (22.11.2018) zas vyústila do príjemnej diskusie a zaujímavých otázok hostí. Celý blok sme uzavreli poslednú novembrovú sobotu (24.11.2018) a treba povedať, že napriek nepríjemnému, sychravému počasiu sme sa dočkali bohatej účasti. Keďže sme sa dočkali mnohých zaujímavých otázok, obe exkurzie sa oproti pôvodnému plánu natiahli (končili sme takmer za tmy), horúci čaj nám tak všetkým záverečnú prehliadku nálezov veľmi spríjemnil.Dokopy sme pritiahli pozornosť okolo 70 návštevníkov, ostáva nám tak dúfať, že už čoskoro vám budeme mať zase čo ukázať, aby sme vás mohli v hojnom počte zase privítať na našich výskumoch.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.