Uherský Brod, Masarykovo náměstí - víceúčelový dům

27. 11. 2018 – Jakub Šimík

V druhém listopadovém týdnu proběhla dlouho očekávaná první etapa výzkumu na parcele při Masarykově náměstí v Uherském Brodu. Na původní středověké parcele bude v budoucnu stát víceúčelový dům s podzemními garážemi, čímž vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu.

Náplní první etapy výzkumu bylo především odkrytí a dokumentace klenby a obvodových zdí kamenného sklepu. Ten byl na základě vstupního kamenného portálu datován do 16. století. Interiér sklepu byl přístupný již před započetím zemních prací. Díky tomu jsme věděli, že stavba je v poměrně dobrém stavu a je jenom lehce porušena novodobými stavebními zásahy. Že v prostoru vstupní šíje do sklepa odkryjeme další obvodové zdi a propadlou klenbu jsme však netušili. Mohlo by se jednat o chodbu, která by naznačovala přítomnost dalšího sklepa na parcele nebo se jedná o pozůstatek menšího sklípku, který byl přilepen k jižnímu čelu odkrytého sklepu. Po odkrytí klenby, obvodových zdí a vyčištění interiéru byla celá situace zdokumentována, a to včetně 3D skenování. Sklep bohužel začátkem tohoto týdne padl za oběť stavebním strojům. Musí totiž ustoupit statickému zajištění sousedního domu a v následujících měsících potom stavbě podzemních garáží.

Mimo sklepení byly odkryty mladší cihlové zdi a část kamenné dlažby průjezdu domu, který na parcele stál ještě v 90. letech minulého století.

Pravděpodobně na začátku příštího roku se na lokalitu vrátíme. Z provedené zjišťovací sondy tušíme, že nás čeká novověký suterén a doufáme, že se můžeme těšit také na relikty původního středověkého domu a s ním související objekty.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.