Stínky nad Brnem…

23. 11. 2018 – Marek Peška, Václav Kolařík

Tento týden jsme měli výjimečnou možnost detailně prozkoumat opěrnou zeď Petrovského vrchu zbavenou veškeré staré omítky a čekající na nový „kabát“. Ten získá díky běžícímu projektu brněnského biskupství se složitým názvem „Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov, Brno“. Se zdí i okolím jsme dobře obeznámeni již několik desetiletí a to z drobných vykopávek a stavebních průzkumů. Vysoká zeď s několika středověkými opěrnými pilíři je sevřena dvěma domy Petrov č. 1 a 2, které náležely k brněnské kapitule při sv. Petru. Dům č. 1 býval od středověku sídlem děkanů a od roku 2006 slouží jako diecézní muzeum. Petrov č. 2 byl jedním z kanovnických domů a dnes je v něm restaurace L'Eau Vive, kde nejen dobře vaří, ale pro zájemce je zde k vidění i salónek v jednom z nejstarších brněnských sklepení. Na opěrné stěně je zajímavé, že vznikla spolu se zahradami již na počátku 17. století a v tomto stavu je vyobrazena na plátně „dobývání Brna Švédy“ z roku 1645 od pánů Hieronyma Benno Beyera a Hannse Jörga Zeisera. Při pozorném pohledu na malbu naleznete i stínky okrasných cimbuří v areálu kapituly a v někdejším proboštství - pozdějším biskupském dvoře. Před několika lety jsme je „znovuodhalili“ při opravě dvorku Petrova 2 a podobné očekávání se nám tento týden splnilo i u opěrné zdi mezi domy 1 a 2. Nějaký čas již víme, že spodní část zdi byla postavena ve 13. století. Naše aktuální prospekce potvrdila, že v pozdním středověku byla stěna nadstavěna téměř do dnešní výšky. Z této doby pochází i dnes zazděné stínky okrasného cimbuří a kamenný portál, jehož význam nám prozatím uniká… Na závěr je třeba dodat, že prostor zahrad po uličku Václava Havla je ojedinělou archeologickou konzervou, kterých v Brně už moc nemáme. V rámci probíhající obnovy jsou zde naštěstí plánovány jen drobné terénní zásahy, které nechají „poklady“ pod povrchem „prozatím“ na pokoji.

Literatura:

P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek 2015: Medieval Brick Architecture in Brno in the Context of South Moravia, FUMA IX, 310-337.

P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška 2010: Středověká brněnská architektura z cihel, DESTA 2010, 139-159.

P. Borský, P. Holub, D. Merta, M. Peška 2006: Petrské návrší v Brně – poznámky k vývoji zástavby, DESTA 2006, 200-212.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.