Průvodce pražskou archeologií

12. 10. 2018 – David Merta

Poprvé se mně Průvodce pražskou archeologií dostal do rukou v elektronické podobě. Protože tak jsem nyní zvyklý na četbu i prohlížení. Vročení je sice k minulému roku, ale kniha si zaslouží přinejmenším malého ohlédnutí. Také pro tu skutečnost, že je doposud v našich zemích ojedinělým počinem. Už dopředu píšu, že jsem na ní marně hledal pihu na kráse. Protože tak to mám nejraději. Musím se přiznat, že jsem úplně nebyl spokojen s mapovým doprovodem. Ale když úplně stejně vypadají mapy v ostatních publikacích z provenience Národního Památkového Ústavu. Nezbývá tedy než autorům poblahopřát k vydání takovéto publikace. A těšit se na další příspěvky které doplní tuto jejich bohulibou činnost. Do lidské řeči přeloženo, doufám, že se k nim brzy připojí i další archeologicky zkoumaná města a případně i kraje. My v Brně bychom velmi chtěli něco podibného sepsat a následně vydat, ale znáte to. Škoda mluvit, natož psát… kniha pojednává o 9 lokalitách na Hradčanech, 11 na Malé Straně a kolem, 22 lokalit je na Starém Městě a na Josefově, 10 jich je z Nového Města, 5 lokalit je z Vyšehradu a okolí a 19 jich je obecně z území Velké Prahy. Můžete třeba namítat, že se jedná o výsledek grantu, ale to je tak všechno. Doporučuji všem, co publikaci nemají, pražským i mimopražským aby si ji rozhodně zakoupili, nedávno vyšel ohlášený dotisk. Neprohloupíte a dovíte se tak o Praze i to, co nevíte! Je to publikace určená dle mého názoru nejen pro laiky, ale i pro ty, jež si říkají odborníci a vůbec pro všechny, co je archeologie baví a zajímá.

Editoři: Ivana Boháčová - Jaroslav Podliska

Autorský kolektiv: Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna Ždárská

Rok vydání: 2017

Charakteristika publikace: odborná, populárně vědecká publikace pro širokou veřejnost; 336 str.

Náklad: 2000 ks

Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (ISBN: 978-80- 87365-97-7) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (ISBN: 978-80-7480-091-7)

Odkaz na knihu na stránkách NPÚ...


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.