Pohár z Veselé

23. 02. 2017 – Lenka Sedláčková

Mezi Top 10 předměty z výzkumu na ulici Veselé lze bez sebemenšího zaváhání zařadit i nádherný pohár, původně opatřený jedním uchem.

Popis: Přibližně 19 cm vysoký válcovitý pohár je vyroben ze středně hrubé písčité hmoty s nezáměrným obsahem slídy. Na těle poháru bylo původně umístěno i pravoúhle utvářené ucho. Okraj ve tvaru okruží je opatřen výraznou hráněnou lištou zdobenou drobnými vrypy. Utváření okraje a absence poslídování navozuje myšlenku, že pohár mohl být původně opatřen nějakým druhem pokličky. Pod okrajem a nade dnem nádoby je umístěn výzdobný pás sestávající ze „svislé vlnovky“. Tělo poháru je pokryto drobnými kolky ve tvaru erbu, které vytvářejí nepravidelný motiv vstřícných trojúhelníků. Povrch poháru je poslídován. Na základě technologie zpracování a doprovodných nálezů můžeme pohár zařadit do období 2. poloviny 15. století až počátku 16. století.

Charakter poháru odkazuje ke stolnímu nádobí s určitou reprezentativní či dekorativní funkcí. Přesnou analogii prozatím postrádáme. Svým charakterem blízké exempláře pochází z Prahy a Plzně, kde jsou datovány do 15. století, popř. do počátku století následujícího. Zdá se, že tyto poháry byly vyráběny pro speciální příležitosti a snad i přímo na objednávku, jak naznačuje jejich stylová podobnost, ale odlišnost v detailech (výzdoba, počet a utváření uch aj.). Bezpochyby však tyto poháry můžeme zařadit do okruhu bohatě zdobených pohárů 15. století, jejichž výraznými zástupci jsou v našem prostředí např. poháry s diamantovou výzdobou. Jak dalece lze tyto poháry srovnávat např. s poháry ze Sezimova Ústí či Kozího Hrádku, či snad dokonce s kameninou tzv. Falkeho skupiny, je otázkou.

Literatura:
Cymbalak, T. – Matějková, K. 2012: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace, Staletá Praha XXVIII/2012/č. 2, 41-76.Orna, J. a kol. 2011: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. Plzeň.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.