Niedersulz 58b (Museumsdorf NÖ)

15. 02. 2017 – David Merta

Při návštěvě Museumsdorf Niedersulz nás zaujala mimo jiné transferovaná stavba s ševcovskou dílnou z Mistelbachu. Dům by měl být postaven kolem roku 1900. To, co nás zaujalo byla především ne zcela organicky zapojená kuchyně. Teoreticky by se dalo pochopit, že původně zasahovala do připojeného hospodářského traktu, který transferován nebyl. O jeho existenci však nevíme, nepřímo ho však může dokládat průjezd do dvora. Ale co kdyby vše vypadalo jak je nyní prezentováno? Že by kuchyně byla opravdu takřka volně stojícím kubusem? Nepřemýšleli bychom o této eventualitě, kdybychom nebyli viděli podobná zařízení u Dunaje v městečku Spitz na Ottenschlägerstrasse 16 a v nedaleko ležícím Schwallenbachu Nr. 29 a 39 (o Schwallenbachu zde již v jiné souvislosti byla řeč). V prvním případě se jednalo o kuchyni či co (DEHIO 1990 píše lapidárně o Rauchkuchl 16. Jh., 1113) při renesanční nebo pozdně gotickém domě. V Schwallenbachu tomu bylo ve dvou případech. Jednou, Nr. 29 (DEHIO 1990 píše Rauchküche mit Pyramidenkamin, 16. Jh., 1067) stavba zůstala solitérem (zda byla součástí „něčeho“, nedokážeme po letmém seznámení se říci) – byla mohutnější, ale funkčně se nepochybně jednalo o totéž. Ve druhém případě, Nr. 39, stála při poměrně rozsáhlém domě, který se dle fasády tvářil renesančně, a co bylo nejzajímavější, protože dům měl zcela jistě regulérní kuchyni tam, kde by měla kuchyně být (i zde DEHIO 1990 – v jádru pozdně středověká stavba, Rauchküche, 1068). A právě zde nám začalo vrtat hlavou, o co se vlastně jedná. V běžně dostupné literatuře ani na internetu jsme nic podobného nenašli. V domě ševce z Mistelbachu se jedná o kuchyni, i když datace k roku 1900 nám připadá zvláštní, protože zařízení působí velmi archaicky. Podobně by tomu mohlo být i ve Spitzu, ale ve Schwallenbachu si tím jistí nejsme (problémem je, že kromě Niedersulzu jsme stavby viděli jen zvenčí a na distanc). A ani vlastně nevíme, jestli vnější znaky znamenají ve všech případech stejnou funkci, zvlášť když stavby nejsou ze stejného období – je mezi nimi rozdíl možná až nějakých 400 let…Ze všeho nejvíc nám připomínají zmenšenou formu středověké hradní/klášterní kuchyně…Budeme tedy nadále pokračovat v bádání (nahodilém), abychom zjistili, kde všude se takovéto kuchyně nacházejí. Zda je bylo možno vidět i u nás (míněno v ČR), což se nám prozatím (?) nepoštěstilo – to však nic neznamená, protože jsme toho neviděli hodně…a nic podobného jsme doposud nikdy ani nevykopali – to víme jako jediné zcela jistě (snad).

Literatura: DEHIO 1990: Niederösterreich, nördlich der Donau.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.