Alegorie Víry

13. 02. 2017 – Lenka Sedláčková

Dnes se vrátíme opět ke kamnářským výrobkům. Jedním z unikátně dochovaných předmětů z výzkumu na ulici Veselé je zeleně glazovaný reliéfní komorový kachel zpodobňující jednu ze základních křesťanských ctností - Víru.

Popis: Uprostřed reliéfu je postava ženy v rozevlátém antikizujícím šatu, která drží v pravé ruce kříž s tělem Kristovým (symbol křesťanské víry), v levé knihu. Na pozadí je v malém měřítku zobrazeno město s věžemi. V horní části reliéfu je umístěn identifikační německý nápis „DER GLAUB“ a je zde i číslo 1, označující, že se jedná o první ikonografii v určitém souboru. Ústřední motiv je zasazen do bohatě zdobené niky s motivy lvích klepadel, starozákonními proroky a alegorizujícími anděly, kteří jednou rukou přidržují ženskou masku s péry ve vlasech. Na boční stěně je zobrazena polopostava muže na pilastru.

Přímou analogii zatím postrádáme, známé jsou však motivy dalších ctností, jejichž spojovacím článkem je zcela totožná výzdoba orámování. Kachel s motivem alegorie mírnosti či střídmosti známe z Barvířské ulice v Olomouci, alegorii spravedlnosti z Mikulova a ze Sedlece u Mikulova. Z brněnského prostředí můžeme uvést větší fragment alegorie spravedlnosti z Panské ulice, ten však není opatřen glazurou, jen bílým nátěrem.

Dle publikovaných názorů pocházejí tyto kachle z jihoněmeckého prostředí a na Moravu byly importovány ve 2. polovině 16. století. Nálezový soubor s popisovaným kachlem z Veselé ulice v Brně je předběžně datován do 17. století, popř. počátku 18. století. Tato datace je akceptovatelná vzhledem k určité době užívání kachlů.

Kachel mohl být součástí větší monotematické série, i když žádný další kachel tohoto typu nalezen nebyl. Ze zlomkového materiálu pak lze ještě počítat s přítomností zeleně glazovaných kachlů se srdíčkovým tapetovým vzorem, jejichž přesné analogie známe např. z Brna – Panské 6-8 či Velkého Špalíčku, kde jsou datovány do 2. pol. 16. století až počátku 17. století. S jistotou však můžeme tvrdit, že tento kachel je jedním z prvních tohoto typu v Brně.

Jinak za konečnou podobu kachle děkujeme našim laborantkám!

Literatura:
Sedláčková, H. (ed.) 1998: Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973-1996, Olomouc.Menoušková, D. – Měřínský, Z. (edd.) 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Uherské Hradiště.Pavlík, Č. 2016: Pozdně renesanční kamnový kachel s alegorií spravedlnosti ve sbírkách mikulovského muzea, RegioM 2015, 201-203.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.