Návštěva kartuziánského kláštera v Aggsbachu ...

02. 04. 2007 – Petr Holub

Ve čtvrtek 15. 3. 2007 jsme navštívili kartuziánský klášter v Aggsbachu v Dolním Rakousku. Klášter se nachází v části Aggsbach Dorf ležící na pravém břehu Dunaje cca 10 kilometrů pod Melkem(doporučujeme nesplést si tuto obec s obcí Aggsbach Markt, který je na druhém břehu řeky, protože nejbližší most je až v Melku). Aggsbachšský klášter byl založen r. 1380 (další dolnorakouské kartouzy v Gamingu a v Mauerbachu byly založeny v letech 1330 a 1316, pro srovnání brněnská kartouza byla založena r. 1375) a zrušen byl Josefem II. roku 1782.Klášterní komplex se zachovanými pozůstatky opevnění je umístěn v hlubokém bočním údolí jednoho z malých přítoků Dunaje. V goticko-renesanční podobě je velice dobře zachován kostel a malá kvadratura s některými přilehlými budovami. Velká kvadratura s typickými kartuziánskými „domky“ (celami) se nezachovala. Návštěvou kartouzy v Aggsbachu jsme dovršili základní poznání všech tří dolnorakouských kartuziánských klášterů.V období od 21. března do 15. listopadu lze zdarma shlédnout expozici o kartuziánech a jejich životě umístěnou přímo v areálu kláštera a historický hamr ležící na potoce níže po proudu na okraji obce. V okolí stojí za zhlédnutí např. hrad Aggstein či některý z četných kostelů, ve Willendorfu na levém břehu Dunaje se pak nachází pomník světoznámé Willendorfské venuše ztvárněné v nadživotní velikosti.

více: http://www.kartause.net/

Ilustrační záběry:

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.