Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach

14. 12. 2016 – David Merta

Kdo sleduje naše stránky, tak si určitě všimnul upoutávky na výstavu „Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach. Sklo v dejinách Bratislavy“. Výstava probíhající v Múzeu města Bratislavy měla včera, v úterý 13. prosince, vernisáž, které jsme se zúčastnili. Výstava je svým způsobem zakončení, respektive jakási třešnička na dortu, gačrového projektu věnovaného poznání (především) archeologizovaným skleněným předmětům z období renesance a baroka. A to z území Moravy, přilehlých oblastí Slovenska a hlavně Bratislavy a také Rakouska reprezentovaného vídeňským prostředím. Takže výstava je věnovaná bratislavským vykopaninám. Záštitu nad podnikem poskytl primátor Bratislavy pan Ivo Nesrovnal, jehož na zahájení zastoupila krátkou zdravicí paní náměstníčka Iveta Plšeková. Pohovořil i ředitel muzea PhDr. Peter Hyross a kurátorka výstavy PhDr. Petra Šimončičová – Koóšová, Ph.D. z Mestského ústavu ochrany pamiatok (další spolupořadatel). Účast na vernisáži byla hojná, protože zároveň probíhala mezioborová, mezinárodní konference „História skla 2016“. Naše milá Hedvika Sedláčková, jež byla hybatelem grantu a zřejmě i výstavy (jak jsme pochopili z komentářů zasvěcených), se bohužel pro náhlé, protivné ochoření nemohla zúčastnit…alespoň částečně ji tak zastoupila Dana Rohanová, jinak řešitelka technologických aspektů v rámci vzpomínaného grantu. Bylo to milé, předvánoční Bratislava dodala své nezastupitelné čaro. Pro pořádek, výstava potrvá do 30. dubna 2017.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.