Galgenberg bei Widendürnbach (NÖ)

05. 12. 2016 – David Merta

V rámci naší cesty po NÖ jsme se stali spoluúčastníky dvoudenní exkurze studentů architektury Technické univerzity Vídeň po Kellergassách při hranicích s jižní Moravou (viděli a prošli jsme jich asi dvanáct, Poysdorfem začínaje, Hollabrunnem konče). Jednalo se o pro nás vcelku neznámou sekvenci architektury vesnické provenience – sklepy jsme doposud bádali převážně po stránce obsahu, nikoliv formy. Dostalo se nám nečekaných a mnohdy zajímavých informací, jak ze strany architektonického, tak i historického vývoje, které lze vztáhnout i na jiné sekvence architektonického bádání. Ani jsme neočekávali, že by se nám něčeho interesantního po této stránce mohlo dostat. Předpokládali jsme spíše ochutnávku místních vín atp. Opak byl pravdou a víno jsme neměli takřka žádné, což se zcela vymykalo našim zkušenostem ze druhé strany hranice… Jednou z Kellergasse byl i Galgenberg ležící severně od vesnice Wildendürnbach, co by kamenem na Moravu dohodil. Naskytl se nám tak tedy pohled na Nikolsburg a Pálavu tak, jak jej neznáme. Mimo jiné jsme se dověděli, že v NÖ je asi 1100 Kellergassen ve 180 obcích. Opět se ukázalo, že když má člověk zájem se něco dovědět, tak se to doví i na těch nejneočekávanějších místech či situacích. A veltlín tady (tedy tam) mají epesní, i když pořád dávám přednost ryzlinku (rýnskému)…

https://de.wikipedia.org/wiki/Kellergasse


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.