Schwallenbach, Haus Nr. 14

16. 11. 2016 – David Merta

Jak jsem slíbil, budeme se věnovat našim pozorováním učiněným při cestě Dolními Rakousy. Patří sem i dům číslo 14 ve vesnici Schwallenbach, ležící ve Wachau, tedy při Dunaji. První jistá zmínka o vesnici je v souvislosti s Haedwinusem, který se po Schwallenbachu psal k roku 1266 (předpokládá se, že vesnice existovala již v roce 1180). Vesnice je ulicová, skupinová (takové pěkné slovo jako němčina pro tento typ nemáme – Gassengruppendorf). Stojí zde kostel sv. Zikmunda – k tomu se ještě vrátíme někdy příště.Dům Nr. 14 je kamenná patrová stavba, obdélného půdorysu o stranách cca 15 x 7 m, upoutá pozornost už tím, že je nezaomítaná. Výrazný je i západní díl patra při jižní frontě, který je překryt deštěním. Spolu s třemi okny v trojúhelníkové pozici, dvě s půlkruhovým záklenkem, horním kruhovým, v západním štítě dává tušit, že se zde nacházela zřejmě roubená (nebo hrázděná?) jizba s dymným provozem. Zajímavým prvkem ve východním průčelí domu pak je ústí „komínu“, které náleží místnosti v patře. Patrný je i mohutný komín ve střední části/díle při severní straně, který ukazuje na to, že se v domě zřejmě nachází černá kuchyně nebo její pozůstatek, která by mohla být také „přiměřeně“ stará. K dataci stavby by mohly asi nejvíce napovědět lomené portály v přízemí. Jeden z nich je v neobvyklé pozici, ve skoseném severozápadním nároží. Zřejmě šlo o to přizpůsobit zde stavbu průjezdu do dvora.V DEHIU je stavba lakonicky charakterizována jako pozdněgotická se sedlovou střechou z přelomu 14. a 15. století vystavěná z nezapraveného kamenného lomového zdiva. Kupodivu nezaregistrován je druhý portál do dvora, což značí, že pisatel na tom byl podobně jako my, nedostal se do interiéru…což by zajisté bylo zajímavé a poučné. Ale jak to provést, to nás nenapadá. Nutno říct, že podobnou stavbu jsme prozatím ve svých badatelských životech neviděli.

Literatura: Dehio, Niederöesterreich. Nördlich der Donau. Wien 1990.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.