Bezkov čp. 12, podruhé

29. 07. 2016 – David Merta

Po více než měsíční přetržce pokračoval výzkum v usedlosti Bezkov čp. 12. Vrátili jsme se ke zkoumání ve světnici, kde jsme posledně položili sondu k ověření stratigrafie této části usedlosti. Aktuální výzkum směřoval k doověření stavu a vypovídací hodnoty nejstarší kulturní vrstvy, která se vytvořila na podloží a obsahovala keramiku konce 12. století. O to větší pro nás bylo překvapení, když se v postatě ihned pod úrovní jedné z mladších podlah (pochozích úrovní), která náležela předpokládanému domu známému nám z indikační skici (nebo otisku stabilního katastru z roku 1824), objevil relikt kamenné zídky spojované na hlínu. V nejdochovalejším místě se podařilo zachytit i úsek podlahy, která na zídku bezprostředně navazovala, tedy souvisela s ní (takovéto situace dobře známe ze Sebranic u Kunštátu). Na tuto zídku pak v pravém úhlu navazovalo několik lícovaných kamenů, jež nepochybně byly součástí další zděné konstrukce, dnes částečně zničené. Celek tedy vytvářel jakési nároží. Nedokážeme rozhodnout, zda kamenná zídka/nároží bylo soklem pro konstrukci z nepálené hlíny (nabíjenici nebo vepřovice) nebo pro konstrukci dřevěnou (roubenou). Vzhledem k prostředí a charakteru archeologizovaných situací v nejbližším okolí bychom jako pravděpodobnější předpokládali konstrukci hliněnou. Nepřímým důkaze může být i absence požáru, které jsou dle našeho povědomí vesměs dokladem převažujících konstrukcí dřevěných – hliněný dům prostě špatně hořel, což je pro archeologický výzkum (na rozdíl od jeho majitele) hotové neštěstí. Výstavba tohoto domu by dle stratigrafie/nálezových okolností, respektive keramiky z nich získané mohli zařadit někam do 16. století. Jak jsme již posledně předeslali, výzkum bude dále pokračovat, takže předpokládáme další očekávané i neočekávané objevy. Prozatím jsme tedy skončili v 16. století…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.