Rostěnice 18

22. 07. 2016 – David Merta

Asi před třemi týdny (na konci června 2016), cestou do Kučerova a z Kučerova jsme si všimnuli výměny střechy na domě v Rostěnicích č. 18. I Rostěnice, stejně jako Kučerov (a Lysovice, Hlubočany a Zvonovice), patří k „vyškovskému německému jazykovému ostrůvku“, pro který jsou typické domy s žundrem. Při asi třetí cestě kolem jsme se zastavili a zdvořile požádali majitelku zmíněné nemovitosti, zda můžeme pořídit něco fotografií. K našemu překvapení se nám dostalo ujištění, že si můžeme fotit, co chceme (což v dnešní době není vůbec samozřejmostí) a dokonce jsme byli pozváni do domu, „když vás tolik zajímá“. Takže jsme s díky využili a něco fotografií pořídili…Ač je na začátku řečeno, že pro architekturu vesnice je typický žundr, tento dům jej nemá a neměl jej ani v roce 1826, o čemž nás informuje indikační skica. Zda je to dáno tím, že se nachází v mladším prodloužení původní návsi nebo něčím jiným, nevíme. Jisté je, že v této části Rostěnic jsou na indikační skice všechny domy bez žundru. Dokonce ani některé domy stojící ve staré návsi jej nemají, což je situace pro Kučerov nebo Lysovice naprosto nemyslitelná…Asi by si to zasloužilo nějakou systematičtější a tudíž dlouhodobější formu výzkumu.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.