Komise v Kučerově čp. 43

30. 06. 2016 – David Merta

V usedlosti čp. 43 v Kučerově u Vyškova probíhá druhým měsícem archeologický výzkum. Doprovází rekonstrukci, případně ji předchází. Výzkum je nevelký, prováděný s malým nasazením sil. Postupuje tedy relativně pomalu, zato však velmi pečlivě, což nese své ovoce doposud nepoznané, chtělo by se říci. Jeho význam se však z hlediska bádání v oblasti dějin vesnických staveb, na základě toho, co známe z literatury i vlastní zkušenosti, ukazuje stále zásadnější – malý krok pro archeologa, ale velký krok pro archeologii vesnic. I z tohoto důvodu byla svolána komise (již druhá), která se uskutečnila ve středu 29. června 2016. Účastníkům z řad archeologů i etnologů bylo referováno o výsledcích i zámyslech výzkumu. Vlastní výzkum mimo poznatků vztahujícím se k dějinám domu a vůbec osídlení místa přinesl a přináší informace k v čase měnící se technologii stavby (možná platné i obecně), k její dispozici i vnitřnímu členění či vybavení. Konec konců snad i k etnicitě jeho byvších stavitelů a obyvatelů. Přináší tak v kontextu dalších souběžně probíhajících výzkumů naší společnosti především v Sebranicích, Dolních Heršpicích a Bezkově informace, jež nám v tomto ohledu byly doposud skryty…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.