Jihlava, Matky Boží 35

27. 11. 2015 – David Merta

Někdy v říjnu letošního roku nás pozval Pavel Borský na konzultaci k jím prováděnému stavebněhistorickému průzkumu domu Matky Boží 35 v Jihlavě. Vzhledem k tomu, že jsme v daném období prováděli něco podobného na domech Masarykovo náměstí 18 a 21 tamtéž, nebylo problémem se na lokalitu podívat. Dnešní dům vznikl z několika staveb, které byly vystavěny zřejmě na místě kaple sv. Barbory, po odchodu jihlavských minoritů do Jindřichova Hradce v roce 1564. Ze sekundárních pramenů víme, že v tomto prostoru měly právě v 60. letech 16. století vzniknout dva domy (Jaroš 2002, 30; Kuča 2000, 666). Dušan Foltýn v příslušném heslu v Encyklopedii moravských a slezských klášterů nic takového neví. Píše, že k rozhodnutí o opuštění kláštera došlo až v roce 1574, kdy se provinciál Roch Bucerello rozhodl pronajmout klášterní budovy městu, o což však městská rada nestála. Chtěla celý areál pouze odkoupit, a to zase nechtěli minorité. O dalších stavebních dějinách v daném prostoru se autor zmíněného hesla nezmiňuje (Foltýn a kol 2005, 346). Více nových podrobností a zjištění se zřejmě laskavý čtenář dozví časem, až bude PB výsledky svého bádání publikovat (v což pevně doufáme, protože zejména problematika kaple sv. Barbory a stavebních dějin konventu v těchto místech je poměrně interesantní). Na první pohled je dnes nejzajímavější částí domu Matky Boží 35 v podkroví patrný, do dnešního západního štítu zakomponovaný štít vedlejšího domu (MB 37), který po jistou dobu směřoval do volného prostoru/zákoutí ulice. Nachází se na něm iluzivní freska okna s vyklánějící se mužskou vousatou postavou, na parapetu okna je letopočet 154?. Freska byla pozapomenuta, přinejmenším za první republiky se o ní však vědělo. Její vznik, stejně jako výstavba domu, kterému štít náležel lze dát do souvislosti s obnovou města po jednom z velkých požárů, jež město postihly v prvních desetiletích 16. století (1513 nebo 1525)…

Literatura: Foltýn, D. a kol. 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů; Jaroš, Z. 2002: Nemovité památky Jihlavy; Kuča, K. 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. díl.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.