Fara v Doubravníku

07. 11. 2015 – David Merta

S roční přetržkou pokračuje archeologický výzkum v prostoru bývalého kláštera v Doubravníku. Tentokrát doprovází práce vedoucí (snad) k odvlhčení bývalé fary. Z minulosti víme (hlavně díky SHP kolegy Sadílka (2010) a následně ze sond v interiéru přízemí), že fara v sobě skrývá středověké jádro. Předchozí rámcové informace budou, jak se nyní ukazuje zásadně doplněny a stavební vývoj asi v hrubých rysech vyřešen. Již nyní je zřejmé, že současná stavba využila starší zděnou budovu, která byla vystavěna někdy kolem poloviny 15. století. Této budově předcházela stavba starší, která zanikla požárem, snad za husitských válek. Její výstavbu zatím nedokážeme časově uchopit. Ani funkčně si nejsme moc jistí, víme pouze, že náležela ke komplexu kláštera. Lze uvažovat o tom, že byla vystavěna někdy ve 13. či 14. století. Klauzury kláštera se dotkl výzkum probíhající severně kostela Povýšení sv. Kříže přede dvěma roky. Jeho zpracování, podobně jako zpracování starších výzkumů naší společnosti, bylo tématem diplomové práce kolegy Pavla Staňka. Ten základní poznatky a informace následně publikoval, takže jsou dostupné (Staněk 2015). Máme tedy další střep do mozaiky donedávna takřka zapomenutého kláštera (myšleno především z pohledu jeho stavební podoby a stavebních dějin). Výzkum bude pokračovat v interiéru fary na sklonku roku, jsme tedy i nadále v očekávání.

Literatura: Sadílek, J. 2010: Doubravník, kostel Povýšení sv. Kříže, farní areál; Staněk, P. 2015: Panenský klášter v Doubravníku. AH 40/2015/2, 839-855.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.