Výzkum na zámku ve Strážnici (podruhé)

04. 11. 2015 – David Merta

Minulý týden (v úterý 27. října) se na archeologickém výzkumu odehrávajícím se v blízkém okolí strážnického zámku sešla druhá odborná památkářsko-archeologicko-bauforšerská komise. Byla svolána, aby jí byly prezentovány aktuální výsledky výzkumu. Dnes už celkem nepřekvapivě se jednalo především o množství nejrůznějších zdí náležícím především mladším stavebním dějinám, tedy zámku. Podařilo se však odkrýt také mohutnou hranolovou bránu (věž?), kterou můžeme dát do souvislosti s nejstarší zděnou fází původního hradu. Případný nejstarší dřevěný či dřevohliněné hrad, o němž se odvažujeme uvažovat, se zatím nikterak neprojevil. Právě zmíněné množství stavebních konstrukcí/torzální architektury, tentokrát na východní straně areálu, by mělo být do budoucna poučením jakémukoliv projektantovi nebo jen nápadu kohokoliv na úpravy reliéfu terénu na lokalitě obdobného typu (není to nic nového pod sluncem). Archeologie tak bude sice ochuzena, ale předejde se kostrbatému a nikdy ne zcela ideálnímu řešení problémů kam s nimi – odbourávání a ubourávání historických konstrukcí, které jsou z hlediska těchto projektů vesměs zbytečné a navíc marnící vzletnou představu nové, hezčí podoby okolí zámku, hradu či tvrze. Z nálezů, které byly prezentovány, se vymykal zlomek bronzové, detailně precizně odlité a docizelované hradby z vrstvy, kterou lze datovat do 15. století. Zřejmě se jedná o součást nějaké nádoby, lze uvažovat i o svícnu, teoreticky o dětské hračce.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.