Veřejné prostory ve středověku

11. 06. 2014 – David Merta

Ve středu a čtvrtek 4. a 5. června 2014 se v prostorách ambitu Arcidiecézního muzea v Olomouci uskutečnil seminář s názvem „Veřejné prostory ve středověku“. Akci pořádalo Územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci ve spolupráci s Katedrou historie a archeologie Univerzity Palackého v Olomouci a Muzeem umění v Olomouci. Ve středu byly přednášky, ve čtvrtek pak exkurze po Olomouci. Seminář doprovázel výstavu „Tajemství skrytá pod zemí“, která představuje výsledky archeologických výzkumů Rynku głownego v Krakově a Dolního náměstí v Olomouci (od 24. dubna do 28. září 2014). Úvodní slovo pronesl rektor Univerzity Palackého prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D, který mimo jiné konstatoval, že Olomouc se stává více a více konferenčním městem a to v závěsu za Brnem a Prahou. Bylo předneseno 13 příspěvků, dva odpadly - „Rynki Krakowa i Wrocławia w świetle badań archeologicznych“ (Cezary Buśko, Wojciech Głowa; Archeologia b.c.) a „Historie náměstí Republiky na Novém Městě pražském ve světle archeologických výzkumů“ (Martin Vyšohlíd; Archaia Praha o.p.s.). Čtyři příspěvky byly z Polska, a to: „Rynek v Pucku jako przyklad zagospodarowania przestrzeni publicznej małego miasta na Pomorzu Gdańskim“ (Michał Starski; Instytut archeologii Uniwersytetu warszawskiego), „Rynek Starego Miasta w Warszawie – historia a archeologia“ (Karolina Blusiewicz; Muzeum historyczne miasta Warszawy), „Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Rynku w Olkuszu“ (Izabela Mianowska; Izabela Mianovska, usługy archeologiczne) a „The market place in Lublin during the Middle Ages and the Renaissance. An archaeological outline for the stratigrafical image“ (Andrzej Rozwałka; Instytut archeologiczny Uniwersytetu rzeszowskigo). Dva referáty reprezentovaly české prostředí: „Pražská náměstí a jejich archeologický potenciál (k otázce stavu a památkové ochraně veřejných prostranství v historickém centru města)“ (Jaroslav Podliska; NPÚ ÚOP Praha) a „Archeologické výzkumy na náměstí Republiky v Horšovském Týně“ (Jiří Orna a Veronika Dudková; Západočeské muzeum v Plzni). Dalších pět příspěvků patřilo Moravě a Slezsku: „Jakubské náměstí v Brně, archeologické výzkumy a památková péče“ (David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek; Archaia Brno o.p.s.), „Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně“ (Merta, Peška, Zůbek), „Veřejné plochy malých královských měst na Moravě na příkladu měst Litovle a Uničova“ (Pavel Šlézar; ÚOP NPÚ Olomouc), „Náměstí a ulice měst moravsko-slezského pomezí z pohledu archeologie“ (Marek Kiecoň, František Kolář, Michal Zezula; ÚP NPÚ Opava) a „Archeologický výzkum Dolního náměstí v Olomouci“ (Richard Zatloukal; ÚOP NPÚ Olomouc). Posledně jmenovaný příspěvek doprovázely dva koreferáty. První s vše říkajícím názvem „Výsledky základního antropologického vyhodnocení mladohradištního pohřebiště z Dolního náměstí v Olomouci (Michal Živný – Martina Šebková; PřF Ostravská Univerzita), i název druhého příspěvku byl zároveň jeho charakteristikou - „Využití aplikace ArcGIS On line na příkladu Dolního náměstí v Olomouci“ (Aleš Létal, Richard Zatloukal; PřF Univerzita Palackého Olomouc a ÚOP NPÚ Olomouc). Mne zaujala a asi se mi i nejvíce líbila prezentace Jaroslava Podlisky, která byla propracovaná a metodicky vytříbená. Navíc její téma směřovalo k památkové péči, respektive archeologické památkové péči, která, jak se ukazuje, hraje při velkoplošných výzkumech veřejných ploch (náměstí, ulic i parků) v MPR, PZ a jinak chráněných územích zásadní roli. Z „opačného“ spektra pak vyčníval příspěvek o archeologii ve Varšavě, kde to jmenovaná (archeologie) zjevně nemá vůbec lehké. Prezentované výzkumy opavských i olomouckých kolegů byly jako vždy estetické a technicky pěkně provedené. Seminář působil takřka rodinným dojmem, možná by si byl zasloužil větší publicitu. Účastnilo se ho něco přes 30 badatelů, ve většině autorů příspěvků. O zdárný chod se starala paní doktorka Pavlína Kalábková z Univerzity Palackého a pan doktor Richard Zatloukal z ÚOP NPÚ Olomouc. Téma, kerému byl seminář věnován, patří do FUMY, kde však ještě nebylo zohledněno. V blízké budoucnosti se to budeme snažit napravit. Výzkumů náměstí i ulic v historických jádrech sídel je stále dostatek, takže hovořit o čem je stále také…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.