Reliéf Oplakávání Páně v kostele sv. Janů

16. 04. 2014 – David Merta

Dnes, na škaredou středu 2014, proběhla v minoritském konventním kostele sv. Janů v Brně prezentace restaurovaného reliéfu Oplakávání Páně. Motiv reliéfu z pohledu teologického přiblížil otec kvardián Bohdan Heczko, o okolnostech restaurování Igor Fogaš a z hlediska uměnovědného pan profesor Stehlík. Program doprovodily varhany, následovalo pohoštění v kapitulní síni. Reliéf byl restaurován od roku 2008, jeho datace dle uměnovědců spadá do rozmezí let 1500 až 1511 (Chamonikola 1999, 404-405; Fogaš – Hlobil 2012). Kdo byl řezbářem se neví. Možná by nebyla od věci citlivá dendrochronologická analýza (možná jsem se přeslechl a nebyla možná). Restaurování finančně podpořilo MKČR a město Brno.

Literatura:
Chamonikola, K. 1999: Kapitoly k sochařství a deskové malbě. In: Chamonikola, K. ed.: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno, 245-462; Fogaš, I. – Hlobil, I. 2012: Oplakávání od brněnských minoritů: restaurování a interpretace. Umění 5/2012, 401-407.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.