Archeologia technica 33

07. 04. 2014 – David Merta

ilustrační foto

Tradičně v úterý 15. dubna proběhne 33. ročník specializovaného semináře Archeologia technica v Technickém muzeu v Brně. Doposud je přihlášeno 14 referátů. Naše společnost se podílí více či méně na čtyřech z nich. První z nich s názvem „Vápenky a cihelny u hradu Vildenberk u Pozořic“ (Petr Kos – Petr Holub) je výsledkem dvou povrchových prospekcí v roce 2013, které se uskutečnily na jmenované lokalitě/hradě ve spolupráci s ÚAPP Brno. Záměrem bylo revidovat zvláštní jámové útvary na předsunutém předpolí hradu Vildenberk u Pozořic, o kterých bylo dříve míněno, že mohou souviset s výrobou vápna. Druhý příspěvek „Tzv. potravinářské pece ve světle přírodovědných analýz“ (Miroslav Dejmal – Miloš Gregor) představuje výsledky aplikace přírodovědných analýz na vybrané středověké pece, které byly odkryty v rámci výzkumů společnosti Archaia Brno o.p.s. Výsledky zjištěné z historických pecí byly porovnány s vzorky z experimentální potravinářské pece postavené a provozované ve Staré huti u Adamova.Třetí přednáška „Pec pozdně středověké kuchyně bývalého kláštera premonstrátek v Dolních Kounicích“ (Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška) je věnována dílčímu zjištění záchranného archeologického výzkumu, který doprovázel stavební úpravy v tzv. barokním konventu v bývalém klášteře premonstrátek v Dolních Kounicích. Při výzkumu se podařilo odkrýt několik starších stavebních fází kláštera z období středověku. V prostoru východní části západního křídla klášterních budov se podařilo zachytit topeniště pece v nejméně dvou fázích. Je pravděpodobné, že pec byla někdy kolem roku 1500 součástí klášterní kuchyně.Čtvrtý příspěvek má za cíl sumarizovat poznatky o pyrotechnologických zařízeních z období vrcholného středověku až raného novověku z nedávných výzkumů společnosti Archaia Brno v  prostoru bývalého předpolí brněnských hradeb mezi Běhounskou a Veselou bránou (Petr Holub – Václav Kolařík – Antonín Zůbek).

Program (pdf)


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.