Haťová cesta v Králově Poli

24. 01. 2014 – Petr Holub

V současné době probíhá na samém okraji bývalé středověké vsi Královo Pole, v prostoru Rostislavova náměstí, výkop kanalizační rýhy. Již z dřívějších akcí v tomto prostoru (akce A018/2012 Chaloupkova, kanalizace) jsme měli povědomí o výskytu dřevěné konstrukce, pravděpodobně haťové cesty. Před dvěma lety jsme dokumentovali relikt cesty v křižovatce Chaloupkovy a Mojmírova náměstí ve dvou horizontech, z nichž horní byl vybudován z dubových a dolní z borových a jedlových prvků. Absence archeologických nálezů a torzovitost odebraných vzorků nedovolili tenkrát situaci datovat. Při letošním výkopu v prostoru Rostislavova náměstí byl zachycen již jen jeden výrazný horizont dřevěných prvků, interpretovatelný opět jako haťová cesta. Celý je proveden z dubových dřev s dostatečným počtem letokruhů, a tak máme již (i díky pohotovosti Ing. Kyncla) první data. Víme, že všechny konstrukční prvky použité na stavbu cesty byly smýcené na počátku 18. století, nejpravděpodobněji v letech 1708-1711 (jediný vzorek s dochovaným podkorním letokruhem je datován 1709/10). Konstrukce cesty spočívá v horizontálně kladených kuláčích a půlkuláčích příčně na osu komunikace. Místy jsou zachyceny svislé prvky – kůly podpírající celou konstrukci.Objevená haťová cesta se nachází v ústí tradiční komunikace z Brna do prostoru královopolské návsi. Zatímco jádro obce se nachází na sprašové návěji, v tomto prostoru jsou již na geologickém profilu patné pouze nivní uloženiny navazující na štěrky a jíly. Vzhledem k rozbahněnému terénu tak byla v tomto místě v průběhu novověku vybudována, pravděpodobně ve více stavebních fázích, haťová cesta. Ta pozbyla smysl po vybudování císařské silnice na Svitavy po roce 1752, která vedla v trase dnešní Palackého třídy. Poslední významná rekonstrukce hatě proběhla právě kolem roku 1710.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.