Hromový klín

12. 11. 2013 – David Merta

Při výzkumu v Sebranicích č.p. 36, o kterém již bylo na tomto místě referováno, se podařilo najít kamenný sekeromlat. Zcela jistě zde byl vyžit v rámci svého „druhého života“ jako hromový kámen/klín. Byl nalezen v destrukci související s úpravou terénu pro výstavbu domu na konci 17. století. Vyplývalo by z toho, že sekeromlat byl ve funkci hromového kamene použit někdy před třicetiletou válkou. Jeho provedení z kamene, který je zcela nevhodný, pak vyvolalo diskusi, zda se opravdu jedná o „pravěký“ sekeromlat nebo napodobeninu, která byla obchodním artiklem ve funkci hromového kamene. Z literatury víme, že hromové kameny byly v období takřka celého novověku žádaným a poměrně drahým artiklem. Je samozřejmě možné, že se primárně jednalo o nedokončený sekeromlat…

Literatura: Doušek. R. 2011: Magické předměty na moravském venkově. In: Křížová, A. ed., Archaické jevy tradiční kultury na Moravě, 161-194; Klecanda, J. 2010: Hromové kameny (předhistorické mlaty) v XV. A XVI. Věku. ČL X, 214-215; Malach, R. 2007: Pověrečné představy o bouři a blesku. Bakalářská diplomová práce, ÚEE FF MU; Sklenář, K. 1999: Hromové klíny a hrnce trpaslíků; Skutil, J. Dva příspěvky k československému folkloru prehistorickému. ČL XXXII, 1932, 35-62; Vařeka, P. Význam obřadů a zvyklostí spojených se stavbou vesnického domu pro poznání archaických představ o krajině a prostoru. In: J. Beneš – V. Brůna (eds.), Archeologie a krajinná ekologie, Most, 126-138.

ilustrační
foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.