Lebka č. 128/51

29. 10. 2013 – David Merta

Když jsme před dvěma roky shromažďovali informace k výzkumu, který měl doprovázet rekonstrukci krypty/kostnice pod kostelem sv. Jakuba v Brně, moc informací jsme se toho nedozvěděli. Jednalo se nám především o to, zda někdo něco v kryptě podnikal v souvislosti s opravou podlah v kostele v době před druhou světovou válkou. Znali jsme totiž několik snímků z této doby otištěných v denním tisku, které směřovaly do prostoru bývalé krypty a ukazovaly její stav. Nebyli jsme si však jisti, zda se v ní něco tehdy dělo nebo nedělo. V průběhu dokumentace a vyklízení kosterních pozůstatků se nám totiž jevilo, že v „nedávné“ minulosti někdo něco v prostoru kostnice podnikal. Určitou a zároveň jedinou stopu představoval dopis uložený v archivu ÚOP NPÚ v Brně datovaný k 16. květnu 1951. Dopis však již úplně nesouvisel s opravou kostelních podlah ani s otevřením krypty ve 30. letech 20. století – pisatel dopisu si však byl vědom jak krypta vypadá a hlavně „co“ se v ní nachází. Dopis totiž napsal prof. Dr. Karel Žlábek, tehdejší přednosta Anatomického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Jednalo se mu o získání kosterního materiálu ze „sklepení chrámu sv. Jakuba v Brně“. Argumentoval tím, že „Ve všech kulturních státech jsou podobná naleziště kostí nejdůležitějším materiálem při studiích anthropologických, při řešení různých problémů anatomických a slouží též jako nenahraditelná pomůcka vyučovací…význam vědeckého bádání v naznačeném směru jistě nemusíme více vyzdvihovat, zvláště po velmi cenných výsledcích podobného bádání na různých nalezištích Moravy, které bylo umožněno dík porozumění a podpoře naší lidovědemokratické vlády.“ Dále z dopisu vyplývá, že by si anatomický ústav sám kosti odebral, choval se k ostatkům pietně apod. Na vědomí mimo Památkový ústav byl dopis dán i zdravotnímu referátu ÚNV v Brně. Vzhledem k tomu, že jsme nenalezli žádnou odezvu, předpokládali jsme, že dopisem celá akce skončila. O to větší bylo naše překvapení, když jsme letos v Kestřanech (!) měli možnost vidět lebku, na níž byl nápis sv. Jakub Brno 128/51. Na vznesený dotaz, s povytaženým obočím, nám Pavel Halada sdělil, že lebku kdysi získal od svého starého známého zubaře z Brna…Takže až v Kestřanech jsme se dozvěděli, že akce proběhla. Pro potřeby anatomů při ní bylo vyzvednuto ze svatojakubské krypty nejméně 128 kostí/lebek. Uvidíme, zda se nám podaří získat další informace. Dalším zjištěním bylo pak to, že podobné akce se zřejmě uskutečnily na více podobných místech po celé republice. A nakonec můžeme konstatovat, že i z takovéhoto důvodu je dobré, že provádíme výzkum v dalekých Kestřanech…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.