Výzkum před Janáčkovým divadlem v Brně III

12. 02. 2013 – Petr Holub – Václav Kolařík – David Merta

Jak výzkum v prostoru budoucích podzemních garáží před Janáčkovým divadlem v Brně pokračuje (nyní se jedná o SV část stavební jámy), tak se z pohledu archeologie objevují nové a nové, někdy zcela neočekávané skutečnosti. Zatímco švédský zákop z roku 1645 jsme očekávali, vrcholněstředověký příkop včetně části pozůstatků dřevěné brány byl a je překvapením. Jeho smysl nám zatím zůstává utajen. Diskutovali jsme o možnosti, zda se nejedná ohrazení předměstí, případně o blíže nespecifikovaný vojenský tábor, nikoliv obléhací…Příkop je nejstarší aktivitou v těchto místech (pomineme-li ojedinělé pravěké střepy na povrchu černozemního půdního typu, jenž zde tvoří podloží). Po jeho zániku zde vznikly dřevěné stavby, zřejmě hospodářského charakteru, které dokládají základové žlaby a sloupové jámy. Někdy v pozdním středověku zde byla vyhloubena dvojice lochů, z nichž zvláště ten jižní má dochovánu excelentní vstupní šíji. Lochy zanikly někdy na počátku 16. století. Pak zde vznikla rozsáhlá, přinejmenším částečně zděná stavba, o jejíž funkci zatím nemáme ponětí. Je možné, že nebyla realizována, protože tak jak byla odkryta výzkumem je s trochou licence vyobrazena na vedutě Brna z roku 1645. O švédském zákopu již byla řeč. Z jeho výplně mimo jiné pochází i dvojice železných motyk, dýmka, několik projektilů a pozůstatek shořelé dřevěné konstrukce (ta je tedy zřejmě nejstarším výrobkem IKEA doloženým na našem území). Z období po vybudování bastionového opevnění v těchto místech prozatím nemáme doloženy žádné aktivity.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.