Ukončení sezóny v Dolních Kounicích

22. 11. 2012 – David Merta, Marek Peška, Pavel Staněk

Na sklonku října jsme ukončili letošní sezónu výzkumu, který doprovází rekonstrukci tzv. barokního konventu v klášteře premonstrátek v Dolních Kounicích. O prvních výsledcích, které výzkum přinesl, jsme již na těchto stránkách informovali (3.7.2012). Nyní výzkum probíhal ve dvou místnostech východní části konventu. Chtěli jsme zde ověřit průběh zdiva nejstarší stavební fáze a přiléhající stratigrafii. Obojí se zdárně podařilo. Zachycen byl průběh zdi pokračující ve směru S-J a na ni navazující příčka. Zachycena byla i paralelní severojižně orientovaná kvádříková zeď, tvořící jižní stěnu nejstaršího v současnosti zkoumaného traktu. Stavba na obdélném půdoryse tak dosahuje rozměrů 18,5 x 8 m. Stratigrafická sekvence dosahuje mocnosti cca 3,0 m. Jsou v ní obsaženy tři základní stavební horizonty klášterních staveb předcházející baroknímu konventu. Ze situace vyplývá, že primární stavba byla zplanýrována do výšky 1,5 m a na takto ubouraných zdech, které byly částečně použity při zakládání byl ve 13. století vystavěn nový konvent. Podobně se situace opakovala někdy v 15. století. Výzkum bude pokračovat i v příštím roce. Lze tedy očekávat, že prozatím kusé (i když velmi významné) informace budou rozhojněny a upřesněny.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.