Archeologický výzkum při přístavbě Finančního úřadu v Tišnově ...

14. 11. 2006 – Václav Kolařík, Marek Peška

Od počátku listopadu 2006 probíhá pod vedením pracovníků naší společnosti předstihový záchranný archeologický výzkum na dvoře finančního úřadu v Tišnově (Brněnská ul. č. 148). Lokalita se rozkládá v jižní části bývalého středověkého jádra městečka, na úbočí masívu Květnice, nad inundací řeky Svratky. Výzkum se soustřeďuje na východní polovinu dvorní části parcely, která bude zasažena výstavbou nového křídla úřadu. V počáteční fázi výzkum zachytil především proměny zázemí domu v průběhu raného novověku (17. – 18. století), v podobě několika fází kamenné hospodářské zástavby. V další fázi výzkumu, která bude pokračovat až do konce listopadu, očekáváme také odkrytí dokladů středověkého osídlení prostoru, jehož přítomnost naznačuje druhotně uložený keramický materiál v mladších situacích. Vyloučit nelze ani osídlení z období pravěku a raného středověku, které v nejbližším okolí doložily starší archeologické výzkumy.

Veduta Tišnova z 18. století ...ilustrační foto

Zahájení výzkumu ...ilustrační foto

Podlaha domu z 18. století ...ilustrační foto

Pohled na výzkum ...ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.