Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Rakousko Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich 22. setkání/Treffen 20. bis 23. Juni 2012 Attersee – Mondsee

21. 07. 2012 – Petr Hrubý

V pořadí již 22. setkání této pracovní skupiny se stále se prodlužujícím názvem, známé ale ve světě hlavně pod zkratkou ARGE, se odehrálo ve dnech 20. až 23. června 2012. A bylo tradičně milé, přátelské a pohostinné. Konalo se tentokrát v nezaměnitelném prostředí alpských ledovcových jezer, nejvíce na Attersee (celkem asi 20 hodin), dále na Mondsee (zhruba 8 hodin) a krátce také na Hallstättersee (zhruba 6 hodin), u nás známého spíše jako Halštatské jezero. Určitou nevýhodou snad byly časté přesuny, neboť referáty zněly celkem ve třech sálech a nadto byli účastníci ubytování ještě v jiné obci. Protiváhou byl v tomto směru vysoký komfort ubytovacího zařízení - hotelu Tirolerhof - a jeho personál.Hlavním tématem referátů byla voda. Poněvadž je to natolik všudypřítomná látka a navíc jeden ze základních zemských živlů, dokázali se tématu všichni referující bez větších problémů celkem držet. Z konference si nebylo možné odvézt jiné, než pěkné dojmy, které nepokazila ani porážka od Portugalců na ME ve fotbale. Kolegům všech alpských zemí, kteří se spojili, touto cestou gratulujeme, že podivuhodné a prastaré shluky kůlů pod hladinami svých jezer dokázali dostat na neméně podivuhodný seznam Světového kulturního dědictví, známého spíše pod zkratkou UNESCO.

Program konference (pdf)

Účastníci konference (pdf)

ilustrační fotoZahájení konference, v popředí snímku nestor ARGE Karl Schmotz, slovo má Ludwig Husty

ilustrační fotoDokumentace reliktů nákolních staveb ( Pfahlbauten) pod hladinou ledovcových jezer v Alpách - referát má Otto Cichocki

ilustrační
fotoMiloslav Chytráček hovoří - poněkud neobvykle - o vodních zdrojích na hradištích raného středověku

ilustrační fotoSilvia Codreanu-Windauer hovoří k vodotechnice ve středověkém a novověkém Řezně

ilustrační fotoRoland Schmidt hovoří o dynamice alpských ledovcových jezer, změnách klimatu a dalších aspektech

ilustrační fotoVyplouváme výletní lodí po hladině Attersee vstříct zbytkům eneolitických nákolí

ilustrační fotoNapjaté vyhlížení nákolních staveb...

ilustrační fotoTváře českého jihu

ilustrační fotoRaně středověká falc v Attersee

ilustrační fotoRaně středověká falc v Attersee

ilustrační fotoAttersee ist schön..

ilustrační fotoNyní již sousední Mondsee a napjaté vyhlížení nákolních staveb

ilustrační fotoLidový statek z konce 18. století (zvaný Rauchhaus) v selském museu v přírodě Mondseeland

ilustrační fotoInteriér lidového stavení byl velmi domácký (a zakouřený)

ilustrační fotoNecky vyrobené technologií monoxylu (tzv. Einbaum)

ilustrační fotoSkutečné monoxyly, které se zde tradičně vyráběly ještě v 60. letech a to nejspíš od eneolitu...

ilustrační fotoÚčastníci exkurse v Mondsee na náměstí...

ilustrační fotoDalší lidové stavení z konce 18. století, tentokrát v St. Georgen am Attersee (zvané Aignerhaus)

ilustrační fotoHospodářské stavby patřící k Aignerhauzu

ilustrační fotoInteriér opět velmi domácký...

ilustrační fotoTentokrát Halštatské jezero (rak. Hallstättersee)

ilustrační fotoZnámé splazové údolí, kde důlmistr Ramsauer objevil eponymní nekropoli

ilustrační fotoÚčastníci exkurse (hovoří Anton Kern) pod turistickým můstkem na horní stanici lanovky

ilustrační fotoÚčastníci exkurse (hovoří Anton Kern) na turistickém můstku na horní stanici lanovky

ilustrační fotoJde se do pravěkých důlních prostor

ilustrační fotoSchody dřevěné konstrukce ze střední doby bronzové, odkryté v jedné z pravěkých dobývek na hallstattskou minerální sůl


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.