Zámek Blansko

13. 03. 2012 – Miroslav Dejmal

V únoru letošního roku započala rekonstrukce blanenského zámku. Práce bedlivě sledujeme i my. Přestože zatím se „do země moc nekoplo“, již teď se nám podařilo zjistit několik zajímavých informací. Donedávna nepřístupné sklepy pod východním křídlem, které je celé pozdně gotickou novostavbou Jana Doubravky z Hradiště z druhé čtvrtiny 16. století, vznikly až v 18. a dále byly rozšiřovány v 19. století. Sklepení v severozápadním rohu zámku je také až z 19. století a vzniklo při přístavbě doplňující prostor mezi severním křídlem a schodišťovou věží na západě. Ta samotná asi využívá ještě nějakou starší konstrukci.Dvě sondy položené na nádvoří ukázaly, že podložní skála vystupuje sice poměrně vysoko, ale pod dnešní dlažbou jsou dochovány různé starší konstrukce. Zachycený cihlový kanál je sice záležitostí až 19. století, neznáme kamenné zdivo však může být starší. Jelikož dojde ke kompletnímu předláždění celého nádvoří, můžeme očekávat nálezy dalších konstrukcí. Výsledky námi provedených a plánovaných výzkumu, spolu s vyhodnocením obnaženého obvodového zdiva nádvoří (Jan Štětina), jistě přinese nové důležité poznatky o stavebním vývoji blanenského zámku.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.