50 let od zahájení „systematického amatérského výzkumu“ na Obřanském hradě ...

03. 11. 2006 – David Merta

V příštím roce uplyne 50 let od zahájení „systematického amatérského výzkumu“ na Obřanském hradě. Od roku 1957 až do své smrti v roce 1986 výzkum prováděl pan Antonín Kříž za občasné pomoci svých kamarádů a známých. Velmi pečlivý výzkum (respektive vytěžování lokality) nebyl bohužel doprovázen stejně pečlivou dokumentací. Jednotlivé nálezy, mnohdy i unikátní nálezy (schránka na brakteáty apod.) jsou uloženy ve sbírkách MZM v Brně. O hradu byl publikován rozsáhlý článek, ruině je věnována pozornost v každé odborné publikaci kastelologické i uměnovědné týkající se daného tématu, ale ... Hrad je dodnes pronásledován osudem příměstské archeologické lokality vábící, podobně jako na druhé straně údolí řeky Svitavy Obřanské hradiště, nejrůznější badatele, kteří jej tu a tam podrobují svým nejrůznějším „výzkumům“.Tento jev má tradici, neboť brněnští měšťané hrad dobili poprvé již v roce 1316. Vnucuje se tedy otázka, jak relikty stavby uchránit a ochránit. Zřejmě nejjednodušší by bylo provést zaměření celé lokality, pokud možno podrobnou dokumentaci odkrytých konstrukcí a následně zasypat vytěžené prostory, sondy a výkopy…

Tabule naučné stezky ...ilustrační
foto

Pohled do příkopu předhradí ...ilustrační foto

Pohled z předhradí na destrukční kužel hradu ...ilustrační
foto

Relikty brány, pohled od předhradí ...ilustrační foto

Relikty brány, pohled z interiéru ...ilustrační foto

Hradní cisterna ...ilustrační foto

Pozůstatky hradního paláce ...ilustrační
foto

Pohled do prostoru věže ...ilustrační foto

Destrukce dřevohliněných konstrukcí východně brány ...ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.