Výzkum domu Česká 1 na náměstí Svobody v Brně

25. 07. 2005 – Antonín Zůbek

V pondělí 11. července se rozběhl záchranný archeologický výzkum v prostoru „Domu u Zlatého Orla“ na náměstí Svobody 1 v Brně. Výzkum probíhající v rámci rekonstrukce celého domu dosud probíhá pouze formou dohledu při úpravě terénu v prostoru zbouraného východního křídla domu. Prozatím byla odkryta a zdokumentována základová zdiva pocházející ze středověkých a novověkých přestaveb domu. V současné době je výzkum přerušen z důvodu zabezpečení statiky stávajících a okolních budov. Teprve po mikropilotáži se uskuteční vlastní plošný archeologický výzkum. Vzhledem k exponované poloze domu na někdejším Dolním trhu (náměstí Svobody), zde očekáváme bohaté doklady hmotné kultury (keramiky, skla, barecných kovů atd.) od 13. století až do dnešních dnů. Jak již bylo řečeno, prozatím zde byly zdokumentovány některé části základů domu ze 14. století a odpadní jímky z 15. a 16. století. Z horních zásypů těchto jímek byl získán menší soubor keramických a skleněných předmětu, z nichž vyniká celý kachel z pozdněgotických kachlových kamen s ornamentem dvouocasého lva. Právě tento nález dává tušit, že v průběhu archeologickém výzkumu může být získán bohatý soubor nálezů informujících o životě brněnských měšťanů ve středověku a novověku.

Výzkum před kostelem sv. Tomáše na
Moravském náměstí

Výzkum před kostelem sv. Tomáše na Moravském
náměstí

Výzkum před kostelem sv. Tomáše na Moravském náměstí


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.