Klášter v Doubravníku

25. 11. 2011 – David Merta

Papežská listina z roku 1233 se zmiňuje o chudých uzavřených sestrách, abatyši a jeptiškách kláštera v Doubravníku. Zánik řehole se zde klade do 30. let 15. století. Dvousetletá existence kláštera sester augustiniánek dnes není na první pohled patrná. Ani na druhý…V literatuře se objevují hypotézy o tom, proč klášter vznikl, zda to byly opravdu augustiniánky, jak vypadal a zda se z něj něco do dnešních dnů dochovalo. Probíhající rekonstrukce fary při kostele sv. Kříže, jenž má stát na místě menšího kostela klášterního, přinesla první zajímavé informace. Jak se ukazuje, sklepy pod farou nerespektující její dispozici, jsou středověké. Stejně tak jsou středověké i dnes solitérně stojící sklepy severně kostela. Lze předpokládat, že představují hmatatelné pozůstatky klášterních staveb. V současnosti realizovaná kanalizace na farské zahradě a při kostele sv. Kříže snad přinese i další doplňující informace ke klášternímu areálu, včetně chybějící vertikální stratigrafie. Hypotéza o menším klášterním kostele na místě dnešního farního kostela z počátku 16. století také nemusí být zcela pravdivá – je totiž možné, že stavba, přinejmenším v omezené míře, využila konstrukcí kostela klášterního.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.