Pohansko 2011

12. 08. 2011 – David Merta

Minulé úterý (2. srpna) se uskutečnila kultovní komise na archeologickém výzkumu Ústavu archeologie a muzeologie FF MU na Pohansku. Komise byla zřejmě završením čtyř sezón výzkumu nového sakrálního areálu. Výzkum, který odhalil základy rotundy vybudované technikou, jež není zcela běžná, demonstroval nejširší archeologické obci množství nejrůznějších technických vymožeností použitých při dokumentaci i vyhodnocování. Tím je ostatně široký pohanský tým pod vedením profesora Macháčka již proslulý. To nejdůležitější však představuje samotná rotunda, u níž zřejmě můžeme předpokládat tři stavební subfáze. V konstrukci představuje velmi zajímavý moment použití dřevěných stavebních prvků, které byly až v závěrečné fázi (snad v celém rozsahu) nahrazeny zdivem. Z hlediska populace hradiska je zajímavá i ta skutečnost, že se podařilo odkrýt takřka celý hřbitov obklopující svatyni. Zda se všechny archeologizované události staly ještě na sklonku období Mojmírovské říše nebo až po maďarském vpádu, ukáže zpracování (zajisté důkladné) nálezových celků. Mně osobně by se líbilo, kdyby se vše dalo vročit až do doby po roce 907.

Komise byla velmi bohatá, co se účastníků týká (byli zde mimo tuzemských badatelů i kolegové ze Slovenska, Rakouska, Slovinska a Prahy) i v oblasti občerstvení. Můžeme se tedy těšit na další sezóny, objevy a překvapení.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.