Knínice č.p. 112

29. 04. 2011 – Miroslav Dejmal - David Merta - Hynek Zbranek

Dům č.p. 112 v Knínicích (u Boskovic) čekají doslova pohnuté časy. Roubená stavba, datace nejstarších částí spadá do let 1691/1692, bude v nejbližší době přestěhována na nové místo (uvolní tak prostor novostavbě). V souvislosti s přípravou na transfer probíhá i archeologický výzkum, který si zpočátku kladl za cíl získat informace o výbavě domu, konkrétně vyzkoumat historii topeniště v jizbě. Jak už to bývá, u topeniště celá akce neskončila. V současné době je výzkumem zachyceno několik podlah, které patří jak k současnému domu, tak k jeho předchůdci. Kromě kamenného, doposud částečně fungujícího sklepa se podařilo odkrýt pozůstatky tří sklepů středověkých (dřevohliněných). Nejstarší z nich můžeme datovat do 13. století. Mimo tyto sklepy byly odkryty dvě obilní jámy, starší z nich byla zasypána v 15. století, mladší je doposud přístupná. Dokumentovány byly i sloupové jámy náležící nadzemním konstrukcím jednotlivých staveb. K nejstaršímu osídlení pak náleží doposud nespecifikované výkopy a pochozí úrovně (snad se jedná o interiér stavby) z období před polovinou 13. století. Máme tak před sebou unikátní doklad kontinuální existence zástavby jedné parcely pro období delší než 750 let, s tím, že bychom měli být schopni po zpracování terénní části výzkumu jednotlivé stavební horizonty, respektive stavby přinejmenším dispozičně rekonstruovat.

První zmínka o Knínicích je k roku 1097 (falzum), jistá zmínka pak roku 1255. Od roku 1279 jsou Knínice městečkem. Václav II. povolil 1284 opatovi kláštera Hradisko u Olomouce městečko opevnit. Roku 1342 bylo městečko přepadeno a vypáleno Mikulášem ze Žampachu – s touto akcí by mohl souviset zánik jednoho ze středověkých domů.

V neděli 1. května pořádá majitel roubenky Jiří Pokorný z Živého muzea, jinak hybatel celé akce, Den otevřených dveří s komentovaným výkladem. Doporučujeme všem zájemcům, situace je opravdu ojedinělá, lze bez nadsázky tvrdit, že opakovat se může jen za velmi příznivé souhry náhod…

http://www.zivemuzeum.cz/

http://www.ct24.cz/regionalni/brno/

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.