Brunnobona

01. 04. 2011 – 

Nevelký záchranný archeologický výzkum na ulici Vojtově v Brně přinesl pozoruhodný objev. Podařilo se zde totiž zachytit úsek poměrně rozsáhlého hrotitého příkopu, respektive SJ nároží areálu tímto příkopem opevněného. S největší pravděpodobností se jedná o ohrazení římského tábora, který se zde za markomanských válek nacházel. Zatím je to nejseverněji zachycený tábor v povodí Svratky (ten předchozí byl před lety objeven v Modřicích). Tábor byl poslední výspou Římanů, kteří se již neodvážili překročit Svratku (Schwarzavu), která od nich mimochodem dostala jméno. Je zřejmé, že řeka tvořila demarkační linii mezi územím obsazeným legiemi a spojenými germánskými kmeny. Brno se tak směle může řadit mezi evropské metropole, jež byly založeny na římských táborech. Jako jméno pro doposud neznámý tábor jsme prozatím vybrali Brunnobona, vyhrálo nad Brunnum nebo Castra Oltecia. Tento název zvítězil i díky tomu, protože se tábor nachází takřka při ulici Vídeňské (viz Vídeň – Wien – Vindobona x Brno – Brünn - Brunnobona).

Poznámka: Výzkum této části kanalizace byl bohužel mimořádně narušen havárií vodovodního řadu, která velmi narušila archeologické terény.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.