návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Ukončení sezóny v Kestřanech – Horní tvrzi

pátek  15. 10. 2010 – David Merta – skrýt článek

Komisí, která se uskutečnila v úterý 12. října, byla završena letošní archeologická sezóna na Horní tvrzi v Kestřanech. Jak již bylo na tomto místě referováno (22. července, 31. srpna a 2. září), „teprve“ letošní výzkum přinesl zásadní a zlomové informace týkající se nejstarší stavební historie tvrze (naše společnost zde prováděla letos výzkum již čtvrtým rokem). Doposud za nejstarší stavbu považované purkrabství se tak rázem stává až třetí stavební fází (pro období vrcholného středověku tak dnes máme čtyři základní a zásadní stavební horizonty)…Tvrz v Kestřanech tedy je úhelným kamenem pro studium počátků šlechtických sídel (byla tak brána samozřejmě i dříve, pouze v trošku jiném světle). Je zde totiž zastoupen celý evoluční vývoj tohoto druhu stavby. V podobném duchu jsme referovali i na letošní Archeologii historice v Brtnici. Velmi důležitý je zde komplexní přístup k lokalitě – archeologie ruku v ruce s dokumentací stavby. Pouze takovýto přístup, který se snažíme uplatňovat i na dalších obdobných středověkých i novověkých lokalitách, přináší uspokojivé výsledky (a také vědět, co tam děláme). V tomto případě je velkým štěstím i to, že se o tvrz zajímá v poslední době Michal Rykl, takže je zde dosaženo i dělné diskuse, mnohdy tolik potřebné a mnohdy naopak nevedené…Takže předpokládané výzkumy kestřanské Horní tvrze v budoucích letech budou dalším nezbytným doplněním znalostí, indicií a pramenů, které se podařilo doposud shromáždit. Zda přinesou další překvapivá zjištění, to si budeme muset počkat.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english