návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Nádvoří horní tvrze v Kestřanech

čtvrtek  2. 9. 2010 – Miroslav Dejmal – Hynek Zbranek – skrýt článek

Posledních čtrnáct dní v srpnu jsme věnovali svou pozornost nádvoří horní tvrze v Kestřanech. Výzkum měl dva cíle. Začištění a zdokumentování nejmladší dlažby nádvoří a otevření tří sond, ve kterých jsme ověřovali vztahy stávajících a nově objevených konstrukcí a dochování archeologických terénů. Prvá sonda v jihozápadním rohu nádvoří zachytila interiér dosud neznámé stavby, která byla přistavěna do rohu nádvoří. V této sondě byl zdokumentován postupný nárůst terénů během 14. a 15 století. Podařilo se doložit i jeden požárový horizont a několik úrovní podlah stavby. Ani v hloubce dvou metrů nebylo dosaženo podloží. Další sonda ověřovala konstrukci vstupu do sklepení pod jižním palácem. Zde krom samotné konstrukce vstupu jsme zachytili starší stavbu jejíž jeden rozměr byl 5 metrů. Stavba byla omítnutá kvalitní hlazenou omítkou a zanikla někdy na přelomu 14. a 15. století. Konstrukce pokračuje dál do prostoru nádvoří. Třetí sonda se nachází uprostřed nádvoří na místě, kde nebyla dochovaná dlažba a byla rozšířena vybráním recentní kanalizace, zde se podařilo zachytit základové zdivo budovy lehčí konstrukce (stavěné na hlínu). Krom jednoho rohu se nepodařilo zjistit rozměr stavby . Zásyp interiéru pochází z 15. století. I přes omezený rozsah sondáže se ukazuje, že nádvoří skrývá dosud neznámé konstrukce, které náležejí starším fázím tvrze. S pokračující rekonstrukcí tvrze snad dojde k dalšímu upřesnění námi zachycených staveb a snad i objevu dalších.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english