návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Brána Běhounská, někdy Dřevěná

středa  9. 6. 2010 – Václav Kolařík – David Merta – skrýt článek

Běhounská brána byla jednou z pěti brněnských bran. Obvykle bývá nazývána Běhounskou, podle ulice, na jejímž konci stála. Vyskytuje se i s přídomkem Dřevěná, a to podle rozsáhlého skladiště dřeva, které se nacházelo v jejím předpolí. Postavena byla někdy kolem roku 1250. Postupně byla přestavována, dostavována a rozšiřována. Před branou se nacházel nejprve dřevěný most, který překračoval městský příkop. Tento most byl později nahrazen mostem zděným. Na protější straně příkopu vyrostl barbakán, rozšířený ještě o předsunuté předbraní vybudované někdy kolem roku 1500. Toto předbraní se stalo předmětem výzkumu již před šesti lety. Celý komplex Běhounské brány byl zbourán v souvislosti výstavby prstence barokního opevnění města. V současnosti probíhající rekonstrukce Moravského náměstí a přilehlé části ulice Běhounské dává možnost doplnit naše kusé informace. Prozatím se podařilo odkrýt západní stranu vlastní brány, část předbraní v prostoru parkánu a dvě fáze zděného mostu přes příkop. Další části branského komplexu by měly být zkoumány v průběhu dalších prací. V současnosti se přemýšlí o případné prezentaci této brněnské brány. Její podobu nám nejlépe přibližuje veduta Brna od H.B. Beyera a H.J. Zeissera z období mezi lety 1645 až 1650, jejíž originál se nachází v expozici k dějinám Brna na Špilberku.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english