Forum Urbes Medii Aevi Opaviensis

08. 06. 2010 – David Merta

Ve dnech 2. až 4. června se v Opavě uskutečnil 9. ročník konference Forum Urbes Medii Aevi, tentokrát na téma středověké město a jeho předměstí. Akce proběhla pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu paní Nadi Goryczkové, primátora města Opava pana Zbyňka Stanjura a vedoucího ÚHV Slezské univerzity v Opavě pana Jiřího Knapíka. Na 50 badatelů a příznivců medievalistiky si vyslechlo 18 příspěvků a vidělo jeden poster (věnovaný Trnavě). Zásadní podíl na úspěchu měly spolupořádající opavské instituce. Opavská kulturní organizace poskytla jedinečný sál a zázemí. Opavské územní pracoviště Národního památkového ústavu zařídilo a zrealizovalo vše praktické. Stejně tak Ústav historických věd Slezské univerzity, který ještě díky svým kontaktům (Martin Čapský) ke konferenci přivedl kolegy historiky a doufáme, že oboustranně projevená náklonnost ke spolupráci dojde naplnění.

První dva dny byly věnovány příspěvkům a diskusi. Úvodní referát Martina Nodla ukázal, že téma, ač se mnohým mohlo zdát odtažité, je mnohovrstevné a velmi podnětné pro bádání teoretické, archivní i archeologické terénní. Diskuse se odehrávala především mezi historiky a pak mezi zainteresovanými Pražany k referátu Petra Juřiny a Martina Vyšohlída (k výsledkům výzkumů v prostoru Nového Města pražského). Akci doprovázela speciálně pro tuto příležitost reinstalovaná výstava k archeologickým výzkumům v Opavě. Ve čtvrtek odpoledne proběhla krátká exkurze do interiéru a vinotéky v domě Dolní náměstí č. 22. V pátek následovala exkurze celodenní (minoritský klášter, dům U mouřenína, U bílého koníčka, dominikánský klášter a farní kostel Nanebevzetí P. Marie) vedená Petrou Kaniovou a Daliborem Prixem. Oba konferenční večery byly pojaty společensky, hovory v kuloárech byly snad pouze podnětné a počasí se nakonec také umoudřilo…

Příspěvky reprezentovaly současný stav poznání fenoménu středověkého města a jeho předměstí na území republiky. Znovu se však člověk musí zamyslet nad tím, k čemu jsou sebelépe provedené výzkumy, když o jejich výsledcích není nikde vidu ani slechu…Ukázal se opět rozdíl mezi specializovanou FUMAou a jinými konferencemi, které mnohdy svou bezbřehostí představují spíš jakési do hloubi pojaté přehledy výzkum (nemyslíme si, že bychom vytvářeli jakési paralelní děje). V tomto ohledu jsme spokojeni, dluh cítíme pouze v jisté neschopnosti návazného vydání příspěvků v tištěné formě.

Příští konferenci bychom chtěli věnovat tématu teoretičtějšímu – vztahům medievální archeologie a historie, archeologů a historiků medievalistů a možnostem a přínosu jejich vzájemné spolupráce.

Na závěr ještě jednou velký dík těm, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé akce.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.