Výstaba a rekonstrukce pecí ve Staré huti u Adamova

12. 05. 2010 – Petr Holub - Václav Kolařík - Hynek Zbranek

Minulý víkend jsme jako každoročně provedli některé přípravné práce na již desátý ročník tradičního Setkání ve střední části Moravského krasu (http://www.technicalmuseum.cz/").

Především bylo nutné zcela zrekonstruovat pekařskou pec, ve které již několik let se střídavými úspěchy pečeme chleba (a nejen ten, loni jsme do repertoáru přidali i buchty s povidlím a tvarohem a nakonec se pec osvědčila i na upečení kuřátka…). Stará pec musela být díky dřívějšímu zásahu neznámého dobrodince zcela snesena a vybudována nová. Obnovili jsme také výmaz dna pece, který byl po několikerém pečení již značně rozpraskaný. V prostoru za kovárnou jsme se také pustili do stavby zcela nového díla – kolomazné pece. Tyto pece se konstruují dvouplášťově, kdy z uhelnatějícího dřeva ve vnitřním prostoru vytéká kolomaz otvorem v podlaze do připravené nádoby. Vnější prostor jsme pro lepší odraz tepla obestavěli cihlami. Teď už zbývá jen počkat až obě pece dostatečně proschnou a příští týden se můžeme pustit do díla…Tak přijďte jste zváni!

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.