Pokračování výzkumu na ulici Joštově

31. 03. 2010 – Antonín Zůbek

Po celý březen pokračoval záchranný archeologický výzkum prováděný při rekonstrukci Joštovy ulice. Zkoumány byly archeologické situace v místech výkopů nových inženýrských sítí (voda, kanalizace) v prostoru před průčelím domů č. 1, 3 a 5. Ve většině představovaly pozůstatky osídlení čtvrté předměstské čtvrti, která zde existovala od 13. do 17. století. Zkoumány byly relikty někdejších dřevohliněných staveb (většinou kůlové a sloupové jamky, do podloží zahloubený suterén a menší sklípek), odpadní jímky atd. Jistý prostor v zástavbě byl zřejmě vyčleněn výrobním provozům. Dosud byly zachyceny relikty tří zahloubených pecí. Až další výzkum při následných stavebních pracích odpoví na otázku jejich půdorysu a účelu. Mohlo by se zřejmě jednat o pece na pálení vápna z dovážených vápenců. Několik takových bylo totiž objeveno v blízkém sousedství při starším výzkumu v budově Nejvyššího správního soudu. Výzkumem se neustále rozšiřuje soubor nálezů. Většinou jde o keramické nádoby a jejich fragmenty a zvířecí kosti. Nalézány jsou však také předměty z barevných kovů a železa. Nejnovějším objevem je např. středověký tesák.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.